Plantegraffiti mindsker forurening i byerne

Annonce – Dato 29 okt 2020

Grønne vægge er ikke kun med til at forskønne gadebilledet, det er også en oplagt måde at få planterne til at arbejde for os. Planter mindsker luftforurening og skaber en større biodiversitet til gavn for både mennesker og dyr. Og så er den grønne væg i konstant forandring og fornyelse.

Grønne vægge er det oplagte valg indenfor bæredygtighed i bymiljøet

Fra kedelige facader til levende kunstværker

BGreen-it Living Wall har mange steder i Danmark forvandlet grå baggårde og kedelige facader til grønne oaser.

På Østerbro i København har man i forbindelse med en større renovering, valgt at fuldende værket med hele 150 m2 grøn væg fordelt over tre gavle.

De lodrette haver giver et frodigt grønt miljø uden at optage plads fra gårdarealer eller fortov. De hænger på væggen som levende kunstværker, der skifter udseende i takt med sæsonernes skiften.

grønne BGreen-it Living Walls er opbygget af moduler med et indbygget vandingssystemDe grønne vægge giver også en masse liv og biodiversitet, da de tiltrækker både fugle og insekter til nærmiljøet. Væggene har desuden en række miljømæssige fordele. De mindsker Co2, støj og Urban Heat Island effekten i byerne. Og så afhjælper de presset på byens kloaksystem, fordi væggene vandes med afledt regnvand.

Revolutionerende vandfordeling med brug af regnvand

De grønne BGreen-it Living Walls er opbygget af simple moduler med et indbygget innovativt vandingssystem, som bruger regnvand fra taget til vanding af planterne.

Vandet ledes fra tagrenden ind i toppen af den grønne væg, hvor det via tyngdekraften fordeles til modulerne og de indbyggede vandreservoirer ned gennem væggen. Overskydende vand ledes tilbage ud i nedløbsrøret. Nemt, enkelt og miljøvenligt.

Den naturlige afvanding af væggen betyder, at planterne og den specialblandede pimpstensbaserede substratjord altid vil være lige så våd som i et naturligt terræn. Væggen kan indeholde 45 liter vand pr. m2 og kan derfor klare sig uden vand i op til 3 uger.

Er du interesseret i at høre mere om BG Byggros’ grønne løsninger, kan du læse mere på www.byggros.com eller kontakte vores tekniske konsulenter på tlf. 5948 9000.

Mere om produktet Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne bæredygtige løsninger i byerne

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...