Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver

Grønne tage og taghaver opbygges af forskellige komponenter og substrater, der udvælges med nøje hensyn til den eksisterende bygnings bæreevne og bygherrens ønsker for det grønne tags udnyttelsesgrad og udtryk.

Tykkelsen af vækstmediet har betydning for den fremtidige artsvariation, vandtilbageholdelse og biodiversitet. Udtrykket på et grønt tag kan designes til at variere fra den lave rødlige sedum-mos til det mere frodige grønne og blomstrende look. Det vigtigste er, at bygherres forventninger til det grønne tag bliver indfriet!

Grønne tage vælges ofte på grund af tagvegetationens positive indflydelse på byernes klima- og miljøforhold.

Hos Byggros har vi mere end 20 års erfaring med grønne tage og taghaver, derfor kan vi tilbyde professionel rådgivning under hele processen, lige fra den indledende planlægning til detailprojektering og anlægsfasen.

Vi har således ekspertisen til at hjælpe og rådgive både før, under og efter etableringen af det grønne tag.

BGreen-it Sedumbakker

BGreen-it Sedumbakker

Et danskproduceret alt-i-ét bakkesystem til nem, hurtig og effektiv opbygning

Læs mere

BGreen-it Sedum Light

BGreen-it Sedum Light

Giver et nedtonet sedumtag med lav vegetation og et begrænset antal arter

Læs mere

BGreen-it Sedum 100/150

BGreen-it Sedum 100/150

Opbygningen giver et grønt tag med et flot og naturligt udtryk

Læs mere

BGreen-it Diacell

BGreen-it Diacell

Dette grønne tagsystem anvendes på tage med hældning fra 1 til 45 grader

Læs mere

BGreen-it Taghaver

BGreen-it Taghaver

Taghaver hører under kategorien intensivt grønt tag og giver en frodig have

Læs mere

BGreen-it Befæstelser

BGreen-it Befæstelser

Til opbygning af alle typer befæstede arealer på grønne tage og taghaver

Læs mere

Systemkomponenter til grønne tage

Systemkomponenter til grønne tage

Professionelle produkter til opbygning af grønne tage

Læs mere

Planlægningsguide til grønne tage og taghaver
Tekniske datablade til grønne tage
Ydeevnedeklarationer til grønne tage

Ydeevnedeklarationer til grønne tage

Se alle ydeevnedeklarationer her

Læs mere

BGreen-it Sedum 100 CAD

BGreen-it Sedum 100 CAD

Download CAD (DWG) og PDF tegninger

Læs mere

BGreen-it Sedum 150 - CAD

BGreen-it Sedum 150 - CAD

Download CAD og PDF konstruktionstegninger

Læs mere

BGreen-it DiaCell CAD

BGreen-it DiaCell CAD

Download CAD (DWG) og PDF tegninger

Læs mere

Befæstede områder
BGreen-it Sedum Light
BGreen-it Sedumbakker

Relaterede produkter

Fugt- og indeklimaløsninger

Fugt- og indeklimaløsninger

Her finder du løsninger der isolerer og fugtregulerer boligen


Regnvandshåndtering

Regnvandshåndtering

Professionelle totalløsninger i alle led


Konstruerede vækstmedier

Konstruerede vækstmedier

Læs mere om konstruerede vækstmedier her


Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne vægge - BGreen-it Living Wall

Grønne bæredygtige løsninger i byerne


Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Farum Midtpunkt
Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...

DBU Gymnasium, Tilst

Nyheder fra BG Byggros

Regnbed med rodvenligt bærelag sikrer effektiv håndtering af overfladevand

Regnbed med rodvenligt bærelag sikrer effektiv håndtering af overfladevand

Byggeribranchens behov for klimatilpasningsløsninger i byplanlægningen vokser

Fremtidens grønne facade er en del af bygningen

Fremtidens grønne facade er en del af bygningen

BG Byggros er på markedet med et nyudviklet grønt facadesystem BGreen-it Vert...