Håndtering af regnvand er med til at fremtidssikre vores byer

Annonce – Dato 24 sep 2019

Overalt i landet arbejdes der på at fremtidssikre byerne mod de stadig større nedbørsmængder.

I BG Byggros har vi udviklet en række løsninger, der effektivt håndterer regnvandet fra det rammer terræn, belægning eller tag til det udnyttes lokalt eller afleveres til recipient. Det inkluderer bl.a. regn- og spildevandstanke, præfabrikerede opstuvningsmagasiner, vejbede og regnbede med rodvenligt bærelag.

Håndtering af regnvand er med til at fremtidssikre vores byerByggros har løsninger til regnvandshåndtering - fra overflade til recipient

Attraktive regnbede med unikt vækstmedie og stor ydeevne

Regnbede benyttes oftere og oftere til regnvandshåndtering i byerne. Med vores pimpstensbaserede vækstmedie, Klima-vext, bliver regnbedene mindre pladskrævende og langt mere effektive, fordi vækstmediet præsterer væsentligt bedre end traditionelle muldblandinger.

Vækstmediet er en unik sammensætning af organisk og uorganisk materiale. Det giver Klima-vext en kontrolleret permeabilitet med effektiv dræningskapacitet og en evne til at optage store mængder vand, som det langsomt afgiver til planter og træer.

Regnbedene konstrueres specifikt til hvert enkelt projekt, og opbygges med en beskyttende vandtæt geomembran, der forhindrer nedsivning til grundvand, en kassetteløsning der forsinker regnvand og vores specialfremstillede pimpstensbaserede vækstmedie, Klima-vext.

Vækstmediets specielle egenskaber gør det muligt at anvende regnbede som en del af bundopbygningen under fortove, cykelstier og veje.

Præfabrikerede opstuvningsmagasiner

Et S-MAG opstuvningsmagasin forsinker nedbøren inden det ledes til kloak. Magasinet er opbygget af traditionelle kassetter og indpakket i en kraftig beskyttelsesdug. Herefter monteres en vandtæt membran og ind- og udløb inden magasinet inddækkes i en kraftig beskyttelsesdug.

S-MAG opstuvningsmagasinerne produceres altid efter kundespecifikke mål og leveres i samlet stand direkte til byggepladsen, klar til at blive kranet i hullet, tilsluttet eksisterende kloakløsning og tildækket på én dag.

Projektspecifikke løsninger og et in-house team af specialister

Vi her et in-house team af anlægs- og gartneriteknologer med speciale i vækstmedier, dyrkningsforhold og permeable belægninger, LAR og grønne tage samt ingeniører med speciale i geoteknik, udskillerteknik og magasinløsninger.

Vi har derfor den professionelle knowhow til at udvikle og sammensætte unikke, banebrydende og dokumenterede totalløsninger, der, både arkitektonisk og funktionelt, kan installeres under stort set alle belægninger og i alle områder og bebyggelser.

Referenceprojekter fra BG Byggros

Moesgård Museum

Moesgård Museum

Nybygning | Aarhus | 355 Mio.Kr.

Nybygning af museum i Aarhus på 3 etager . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Farum Midtpunkt
Favrholm Campus, Novo Nordisk

Favrholm Campus, Novo Nordisk

Hillerød

Novo Nordisk købte jorden og Favrholm i 1993 og genskabte i 1996 søen på ba...

DBU Gymnasium, Tilst