Få mere dagslys med mindre glasareal

Annonce – Dato 13 jun 2019

Udnyt den nye dagslysstandard til at få bedre dagslysforhold med mindre glasareal via ovenlys

Størstedelen af danske byggeprojekter har rum med adgang til tag. Derfor er det oplagt at udnytte ovenlysvinduer eller -moduler til at sikre et ensartet dagslys i rummene. Med hensyn til dagslys anbefaler den nye europæiske dagslysstandard DS/EN 17037 bl.a.:

Dagslys: Mængden af dagslys skal være mindst 300 lux i halvdelen af rummet i halvdelen af dagtimerne.

Udsyn: Der skal som minimum være udsyn til landskab. Endnu bedre er udsyn til både landskab, himmel og jord.

Op til tre gange så meget dagslys

Især det første punkt om dagslys er interessant, da det har fundet vej til BR18. Den gængse metode til at sikre tilstrækkeligt dagslys er bygningsreglementets ‘10 procent-regel’: At glasarealet skal være mindst 10 procent af gulvarealet. Men i stedet kan man leve op til anbefalingen fra dagslysstandarden om mindst 300 lux eller mere for mindst halvdelen af rummet i mindst halvdelen af dagslystimerne. Det svarer i Danmark til en dagslysfaktormedian på 2,1, hvilket kan beregnes med programmer som f.eks. VELUX Daylight Visualizer. Dagslysfaktoren er forholdet mellem lux-værdien indendørs målt i 85 centimeters højde og lux-værdien udendørs målt på taget.

Op til tre gange så meget dagslysBR18, VELUX Daylight Visualizer, dagslysfaktorer

“Ved at tage udgangspunkt i dagslysfaktoren kan man se, hvilket glasareal der er tilstrækkeligt for at opnå en god dagslysfordeling. Dagslys gennem taget har sjældent obstruktioner fra omgivelserne  for eksempel fra andre bygninger, hegn, træer eller lignende – og ifølge Den Internationale Belysningskommission (CIE) kommer der tre gange så meget dagslys fra oven som fra siden. Derfor bør bygninger ideelt set designes således, at ovenlys placeres for at opnå tilstrækkeligt dagslys, og facadevinduer placeres for godt udsyn,” forklarer Lea Kirstein, som er teknisk rådgiver hos VELUX Commercial.

Fordel for bygningens energiramme

Dagslysstandardens metode giver markante resultater. Ikke alene får rum tilstrækkeligt dagslys – glasarealet kan også komme under 10 procent af gulvarealet, hvilket bl.a. er en fordel for bygningens energiramme. I den forbindelse er det centralt, at ovenlysvinduer i gennemsnit har en positiv Eref-værdi, og at den reelle Eref-værdi varierer afhængig af orientering.

Fordel for bygningens energiramme, Velux

Som et eksempel har Lea Kirstein lavet en beregning i VELUX Daylight Visualizer, hvor en kombination af et ovenlysvindue på 0,91 kvadratmeter og et facadevindue på 1,2 kvadratmeter i et rum med et gulvareal på 25 kvadratmeter opfylder BR18’s krav til tilstrækkeligt dagslys med et reelt glasareal på 8,5 procent, hvilket kan bidrage til et bedre netto energiprofil. 

“Pointen er, at man ikke automatisk skal tænke i mere glasareal for at få mere dagslys. Med ovenlys kan man få masser af dagslys uden nødvendigvis at skulle øge glasarealet,” understreger Lea Kirstein. 

Referenceprojekter fra VELUX Commercial

Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Nybygning | Odense Kommune | 500,0 Mio.Kr.

Nybygning af universitet i Odense Kommune på 3 etager hvor den ene etage er u...

Arsenaløen, Holmen

Arsenaløen, Holmen

Nybygning | København | 43-47 mio kr.

Nybygning af multihus/sal i København på 2 etager . Selve byggeriet er påbegy...

DSV hovedsæde

DSV hovedsæde

Nybygning | Hedehusene | 300,0 Mio.Kr.

Nybygning af kontorbygning i Høje-Taastrup på 4 etager . Selve byggeriet er p...

Børnehuset Drømmebakken

Børnehuset Drømmebakken

Indv.renovering | Assens | 12,0 Mio.Kr

Indv.renovering af undervisning & institution i Assens på 1 etager hvor den e...