Bygningsovervejelser ved kommerciel ovenlysrenovering

Annonce – Dato 25 maj 2021

Kommerciel tagrenovering generelt, og specifikt ovenlysrenovering, har mulighed for at transformere bygninger. Det kan lyde som en overdrivelse, men vi får konstant en bedre forståelse af bygningens fysiske elementer og fordelene ved godt dagslys i takt med, at der udføres mere forskning på begge områder.

Velux Commercial, kommerciel tagrenovering, ovenlysrenovering

For bygninger, hvor den eksisterende tagbelægning og dagslysløsning er 25 år gammel eller mere, afspejler installationerne ikke den bedre forståelse. De bidrager sandsynligvis ikke positivt til hverken bygningsstrukturens ydeevne eller brugernes komfort. De mange dagslys- og ventilationsløsninger, tilbehør og ydelser, der fås i dag, afspejler dog denne større forståelse. Produkter og systemer er udviklet til at passe til de mange forskellige bygninger, kundekrav og funktionsfaktorer, der har været berørt i dette dokument.

Helt grundlæggende er der behovet for at overholde gældende regler og standarder, både obligatoriske og frivillige. Desuden er der muligheden for at forbedre komfortniveauet for bygningens brugere ved at bruge renoveringen til at gøre bygningerne mere komfortable, sunde og sikre. Børn lærer bedre i skolen; kontorarbejdere er mere produktive; industriarbejdere kan koncentrere sig dagen igennem; detailhandelsmiljøer er mere behagelige steder at opholde sig; kulturarvsbygninger bevares til alles fordel; og fritidsfaciliteter er mere indbydende steder, hvor man kan slappe af. Og måske det vigtigste, en velovervejet renovering gennemført nu kan bidrage til langsigtede klimamål - og mildne nogle af effekterne af klimaforandringerne på bygningens brugere. Frem for blot at opfylde myndighedernes minimumskrav i dag kan en ovenlysrenovering hjælpe med at sikre, at bygningen også er komfortabel om 30 år. Strukturens ydeevne, ventilation og solafskærmning kan designes til en varmere planet, sikre tilstrækkelig ventilation og beskytte bygningens brugere mod følgerne af overophedning.

Velux Commercial, kommercielle dagslysrenoveringer der er lang mere end en enkel en-til-en-udskiftning

Dagslysløsninger fremstillet til aktuelle standarder kan også opfattes som forebyggende vedligeholdelse. Bygningen bliver mere vandtæt frem for, at man håber, eksisterende, gamle enheder kan klare det øgede antal ekstreme vejrhændelser. Generelt kan renovering af kommercielle ovenlys betragtes som en investering, der beskytter og forbedrer sundheden både for bygningsstrukturen og for mennesker i og omkring bygningen. Med muligheder, der opfylder så godt som alle krav til arkitektur eller ydeevne, kan arkitekter og entreprenører være sikre på at få teknisk ekspertise og monteringshjælp i hele produktets levetid.

Ved at samarbejde med en erfaren partner som VELUX Commercial kan man få kommercielle dagslysrenoveringer, som er langt mere end en enkel en-til-en-udskiftning.

Kontakt VELUX Commercial

Download din gratis guide til ovenlysrenovering

Referenceprojekter fra VELUX Commercial

CM Byg kontor

CM Byg kontor

Ribe

Arkitekter: Tegnestuen Mejeriet Byggeår: 2023

Grøndalsvængets Skole

Grøndalsvængets Skole

København

Arkitekter: JJW Arkitekter Byggeår: 2019

Psykiatrisygehuset, GAPS

Psykiatrisygehuset, GAPS

Nybygning | Slagelse | 1,1 Mia.kr.

Nybygning af hospital i Slagelse på 5 etager . Selve byggeriet er påbegyndt m...

Sweco Kontordomicil

Sweco Kontordomicil

Nybygning | København | 200 Mio.kr

Nybygning af kontor, butikker m.m. i København på 8 etager hvor den ene etage...