Et DGNB-certificeret børneunivers

Annonce – Dato 24 okt 2023

Vi skal levere Børnehuset Troldebo til Ballerup Kommune - et spændende DGNB Guld-certificeret institutionsbyggeri, som skal afspejle fremtidens bæredygtige institutioner.

Et DGNB-certificeret børneunivers

Bæredygtighed i børnehøjde

Børnehuset skal huse i alt 160 børn fordelt på 5 børnehave- og 5 vuggestuegrupper og dertilhørende personale. Byggeriet skal sikre de bedste forhold for både børn og personale, hvor mange elementer spiller ind – især sundt indeklima, god akustik og lysforhold er væsentlige faktorer.

Institutionen skal være en åben, funktionel og fleksibel daginstitution, der understøtter en kultur, hvor nysgerrighed, kreativitet og innovation er i fokus. Derfor er indretningen og arkitekturen i bygningen særdeles vigtige elementer, hvor vi hos JYTAS inddrager brugerne af byggerierne i udviklingsprocesserne.

Et stort og åbent trapperum midt i bygningen skal bl.a. anvendes som fordelingsgang og trappen skal indbyde til fællesaktiviteter mellem grupperne. Derudover skal et stort legehus midt på trappen invitere børnene til leg og læring på tværs af aldre.

På taget etableres sedumtag og solceller til fordel for både biodiversitet og energieffektivisering, og facaderne beklædes med flotte lodrette og vandrette trælameller i Thermowood. Udearealerne skal aktivere børnene på mange forskellige måder, hvor alle sanser kommer i spil via bl.a. tarzanbane, vandaktiviteter og musikpaneler til leg med rytmik.

Hos JYTAS sætter vi bæredygtighed på agendaenEn grøn byggebranche

En grøn byggebranche

Hos JYTAS sætter vi bæredygtighed på agendaen i en branche, hvor byggeriet, bare i Europa, står for 40 % af det samlede energiforbrug, 40 % materialeforbrug og 20-35 % af de væsentligste skader på miljøet - det vil vi ikke være en del af.

Blandt andet derfor har vi sat barren for bæredygtighed i vores byggerier højt og leverer vores skole-, institutions- og kontorbyggerier med Svanemærket og/eller DGNB-certificering. Derudover har vi udarbejdet en dybdegående ESG-strategi, som kortlægger vores praksis for forbedring af bæredygtighed i byggerierne samt samfundsansvar.

Få et indblik i vores ESG-strategi her

DGNB-certificering er kendetegnet ved et helhedsorienteret syn på bæredygtighed i byggeriet, hvor især cirkulær økonomi er et af nøgleordene. DGNB-certificering er et vigtigt element i bæredygtigt byggeri af flere årsager og har betydelige positive indvirkninger på miljøet, økonomien og samfundet som helhed.

Modulbyggeri har mange fordele i forhold til bæredygtighed og DGNB. De individuelle moduler bygges i egne produktionshaller, hvor der er dybdegående kontrol med hvert enkelte element og produkt. Dette sikrer overblik og gennemsigtighed helt ned i de mindste detaljer, hvor Svanemærket og DGNB stiller skrappe krav til materialebrug. Derudover påvirkes arbejdet ikke af vind og vejr på samme måde, som ved traditionelt byggeri, og når modulerne ankommer til leveringsadressen, er de 80 % færdige, hvilket minimerer byggerod på byggepladsen og sikrer hurtig levering.

Læs mere om JYTAS’ tilgang til bæredygtighed i byggeriet her og læs mere om Børnehuset Troldebo her

Mere om produktet Bæredygtige Institutioner

Bæredygtige Institutioner

JYTAS tilbyder svanemærkede og DGNB-certificerede institutioner

JYTAS institutioner

JYTAS institutioner

Institutioner med sundt indeklima

Læs mere

JYTAS skoler og undervisningslokaler

JYTAS skoler og undervisningslokaler

Rum der indbyder til læring

Læs mere

Nyt Børnehus Torvevej

Nyt Børnehus Torvevej

DGNB-certificering skal sikre gode forhold for alle brugere

Læs mere

Børnehuset Nordlys

Børnehuset Nordlys

Et anderledes børneunivers med plads til fællesskab

Læs mere

Daginstitutionen Søtorp

Daginstitutionen Søtorp

En flot tilbygning med arkitektoniske detaljer

Læs mere

Børnehuset Maglemosen

Børnehuset Maglemosen

Svanemærket daginstitution til Rudersdal Kommune

Læs mere

Brochure - Skole- og institutionsbyggeri

Brochure - Skole- og institutionsbyggeri

Bæredygtige pavillon- og modulløsninger til institutioner og skoler

Læs mere

Daginsitutionen Maglemosen

Daginsitutionen Maglemosen

En svanemærket daginstitution

Læs mere

Nyt Børnehus Torvevej

Nyt Børnehus Torvevej

Et DGNB-certificeret børnehus

Læs mere