Bæredygtigt modulbyggeri

Annonce – Dato 14 Dec 2023

Bæredygtighed i byggeriet drejer sig sjældent kun om miljørigtige byggematerialer, men i særdeleshed om miljøpåvirkningen af hele værdikæden.

Bæredygtigt modulbyggeri fra Jytas

Se flere spændende kontorbyggerier

Hos JYTAS stræber vi efter at levere så bæredygtige byggerier, som muligt. Vi arbejder ud fra tilgangen cirkulær økonomi, som bl.a. fokuserer på at reducere affald, genanvende materialer og forlænge levetiden for både bygningskomponenter og hele byggerier. Dette skaber en mere bæredygtig og ressourceeffektiv måde at bygge på, da hele byggeriets livscyklus vurderes. Som en del af tilgangen fremtidssikrer vi byggerierne, så de først og fremmest kan bruges i mange år, men ligeledes så modulerne kan genanvendes igen og igen.

Vores moduler skiller sig ud ved at konstruktionerne opbygges i grønt stål. Det sikrer, at hvert modul har en levetid på mere end 50 år, kan bygges i op til 12 etager og kan genbruges mange gange. Det bidrager til et mere bæredygtigt byggeri samt skaber et godt fundament for cirkulær økonomi.

Køb eller leje

Vores modulbyggerier kan både købes og lejes, og mange af vores kunder vælger en lejeløsning. Det giver mulighed for at afprøve byggeformen, hvad enten der er tale om renovering, udvidelse af eksisterende faciliteter eller behov for et helt nyt byggeri.

En lejeløsning skaber bl.a. bæredygtig værdi ved, at modulerne ofte er genbrugte fra tidligere byggerier, hvorefter de istandsættes efter kravene til det nye byggeri. Når der er tale om genbrugsmoduler, lever de fuldt og helt op til bygningsreglementet samt standarderne for traditionelt byggeri, men adskiller sig særdeles positivt derfra ved bl.a. at have en kort opførelsesperiode, minimal fugtpåvirkning ved opførelse og mulighed for op- og nedskalering alt efter behov.

Bæredygtigt modulbyggeriprojekter indenfor sundhed og forskning eller institutionsbyggerier

Se projekter indenfor sundhed og forskning eller institutionsbyggerier

Et sundt og flot byggeri

Som noget nyt tilbyder vi high-end modulbyggerier, som er et stort skridt mod fremtidens mere bæredygtige modulbyggerier. High-end modulbyggeri har både fokus på de fysiske rammer og i særdeleshed indendørsmiljøet - til gavn for brugerne. High-end byggeri skaber ekstra fokus på sundt indeklima, god akustik, energieffektivitet og ikke mindst flot arkitektur – som alle er vigtige parametre i vores byggerier.

I hvert eneste byggeri er brugerne i centrum - det er vigtigt for os, at byggerierne skaber både værdi og et naturligt flow i den daglige gang, hvor sundhed og høj komfort indtænkes på hver enkelt kvadratmeter. Stålkonstruktioner sikrer niveaufri adgang og dermed tilgængelighed for alle uanset fysisk mobilitet og fokus på lys-, luft- og lydforhold sikrer et sundt indeklima i brugernes hverdag. Det er elementer, som gør byggeriet væsentligt mere tilgængeligt og socialt bæredygtigt.

Designmæssigt og visuelt inddrages arkitektur som et dragende element i en branche, hvor byggerierne ofte forbindes med mindre inspirerende løsninger. Vores high-end byggerier tager modulbyggeri til nye højder og udfordrer den traditionelle byggeform på flere parametre.

Fundamentet for et godt byggeri

Godt samarbejde med bygherre og rådgivere skaber et sundt og sikkert fundament for et godt byggeri. Hos JYTAS udvikler vi os løbende og er nysgerrige på den digitale rejse, som er med til at sikre, at vi kan minimere misforståelser og fejl igennem alle processer.

Modulbyggeri er en god investering, som holder i mange år, og som kan genanvendes igen og igen.

Nysgerrig på om modulbyggeri er løsningen for jer?

Læs mere her, eller ring til os allerede i dag.