Vi gør det nemt at være bæredygtig

Annonce – Dato 28 mar 2023

SoundCircularity - ny genanvendelsesservice der giver certifikat på opnået kg/CO2 besparelse som dokumentation til dit byggeprojekt. Som noget nyt kan du nu downloade LCAbyg filer og spare tid ved LCA-beregning.

Ecophon - Genanvendelse i 5 enkle trin

Genanvendelse i 5 enkle trin

Stræber du også efter mere bæredygtigt byggeri? Som producent ønsker Ecophon ikke kun at tage ansvar for produkter og produktion. Vi er også omhyggelige med at minimere den effekt, vores produktion har på mennesker og planeten. Med SoundCircularity tilbyder vi, at brugte Ecophon akustikpaneler eller afskæringer efter montage, genanvendes til ny produktion.

Derfor tilbyder vi en komplet cirkulær service:

  1. Estimeret miljøbesparelse
  2. Indsamling af sorteret materiale
  3. Afhentning
  4. Genanvendelse af materiale
  5. Certifikat på miljøbesparelse

Ecophon gør det lettere at nå dine cirkulære mål og mindske miljø- og klimapåvirkning i alle dine projekter. SoundCircularity er en fleksibel og nem løsning, som inkluderer afhentning af det materiale, der skal indsamles til genanvendelse.

Dokumenteret miljøbesparelse

Et certifikat udstedes som bevis på mængden af materiale, der er genanvendt. Miljøbesparelsen afspejles i den reducerede mængde kg/CO2, som projektet har bidraget til. Certifikatet kan udstedes projektspecifikt eller over en periode til din virksomhed eller organisation. Påviste besparelser er beregnet gennem LCA-metoden i henhold til EN 15804.

Ecophon - Dokumenteret miljøbesparelse Alle Ecophons EPD'er tilgængelige som LCAbyg filer

Alle Ecophons EPD’er tilgængelige som LCAbyg filer

Fra januar 2023 er det et krav i bygningsreglementet at udarbejde LCA-beregninger i nybyggeri. Miljøvaredeklarationer (EPD’er) er vigtige, når bygningens miljøpåvirkninger skal udregnes og indgå i eksempelvis en DGNB-certificering. Produktspecifikke værdier giver det rigtige resultat i en livscyklusberegning i modsætning til anvendelse af generiske data.

Ecophon har 3. parts verificerede produktspecifikke EPD’er omfattende alle data fra livscyklusvurderingen. Vi har gjort det nemt at medregne Ecophons produkter i bygningens miljøprofil. Vi har samlet alle produktets værdier i programmet LCAbyg og sparet de projekterende for en tidskrævende opgave. Det gør vi for at sikre bedre standarder for bæredygtigt byggeri.

Download LCAbyg filer på Ecophons hjemmeside og kom nemt i gang med at anvende dem i projektets LCA-beregning.

Vores ekspertviden inden for indeklima, akustik og bæredygtighed sikrer en professionel og tryg proces. Med kunden i centrum udveksler vi ideer og finder den optimale løsning, der opfylder alle dine krav. Vi er klar med professionel rådgivning og sparring i alle faser fra planlægning til projektets afslutning. Ecophon.dk – telefon 3677 0909.

Referenceprojekter fra Ecophon

Sundbyberg Rådhus
Øhavsskolen i Faaborg

Øhavsskolen i Faaborg

Nybygning | Faaborg-Midtfyn | 26,4 Mio.Kr

Nybygning af skole 0-10, klasse i Faaborg-Midtfyn på 2 etager . Selve byggeri...

Widex

Widex

Nybygning | Allerød | 100-200 mio.kr.

Nybygning af kontorbygning i Gentofte på 6 etager hvor den ene etage er under...

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej

Indv.renovering | Frederiksberg | 36 Mio.kr

Indv.renovering af undervisning & institution i Frederiksberg på 4 etager . S...