Forbedring af lyden i skoler

Annonce – Dato 25 Aug 2022

Dårlig akustik i skoler forstyrrer børns læring og forårsager stress.

De mest udsatte børn lider mest. Hvis ikke støj håndteres, fører høje støjniveauer i skoler til stigende ulighed mellem børn, manglende læring og sundhedsproblemer.

Ecophons løsninger tager udgangspunkt i en forståelse af, at vi klarer os bedre i lydmiljøer, der minder om udendørs forhold. Målet er at genskabe de udendørs akustiske egenskaber inden døre, så omgivende støj dæmpes tilstrækkeligt til at sikre optimal taleklarhed.

Ecophons akustikløsninger

Alle fortjener en chance for at lære

Men nogle elever er mere sårbare end andre over for distraherende støj, som forstyrrer evnen til at høre, forstå og deltage.

Ecophons løsninger gør det lettere at høre undervisningen over baggrundsstøjen. Læringsrummets akustik optimeres, og stress og misforståelser minimeres. Motivation og generel læring forbedres og understøtter en stærkere kontakt til lærerne. Inklusion er et centralt element i moderne uddannelse. Med Ecophon behøver støj aldrig at være en barriere for lige muligheder i læring og udvikling.

  • God akustik sænker lærernes puls med 10 slag i minuttet og forbedrer taleforståeligheden med mere end 35%
  • Støj påvirker sårbare elever mest
  • Testresultater for elever med særlige undervisningsbehov styrtdykker i et støjende miljø
  • Lyddesign for de mest sårbare elever får alle gavn af

Det er vigtigt at optimere akustikken i ethvert læringsrum

Men ikke to rum er ens og kræver derfor forskellige løsninger afhængigt af lokalet, hvad det anvendes til, og behovet hos de mennesker, som benytter det.

Af alle de lydudfordringer, der skal håndteres i forbindelse med akustisk optimering til undervisning, kan lave frekvenser være den vigtigste. I læringsmiljøer har mange hverdagslyde en problematisk lavfrekvent komponent – tænk på ventilationsanlæg, stemmer, skrabende stole, fodtrin og trafikstøj – som spredes let, gennem vægge. Problemet er, at lavfrekvente lyde blokerer vores evne til at høre højere frekvenser – som en stor del af det talte sprog består af i form af konsonanter. Resultatet er dårligere taleopfattelse, som er problematisk for yngre børn, hvis hørelse stadig er under udvikling, samt for elever med komplekse kommunikationsbehov.

ECOPHONS LØSNINGER MASTER™

Bæredygtige akustikløsninger

Ecophon Master™ Rigid er specielt udviklet til klasselokaler, hvor god akustik og taleforståelighed er afgørende.

Nyhed: Spar op til 50 % vægplads med Akusto™ Wall C Extra Bass.

Super G™ Plus A er udviklet til miljøer med behov for maksimal slagfasthed. F.eks. gangarealer, sportshaller og andre miljøer med risiko for mekanisk påvirkning.

TROVÆRDIG BÆREDYGTIGHED

Den gode bæredygtige fortælling er mange gode til. For os er det vigtigt at kunne dokumentere fakta, som understøtter den gode historie!

Det er svært at gennemskue det korrekte CO2 aftryk på et produkt i en EPD. Vores EPD er helt unik - vi har udregnet det totale CO2 aftryk på de enkelte produkter. Det kalder vi gennemsigtighed. Derfor bygger Ecophon på bedre materialer, gennemsigtighed og principper, for blot at nævne nogle få.

  • Tredjeparts verificerede EPD
  • LCAbyg-fil til DGNB-certificering
  • Registreret i miljømærkning Danmark (Svanemærkede byggerier)
  • 2-3 gange lavere CO2 aftryk end træbeton
  • HPD på produktfamilier

Har du ansvaret for nybygning eller renovering af en skole, og ønsker du rådgivning og sparring til, hvordan du kan forbedre lydmiljøet til stor glæde for elever og lærere, så kontakt Ecophon: Telefon: 36 77 09 09 - ecophon.dk.

Referenceprojekter fra Ecophon

Sundbyberg Rådhus
Øhavsskolen i Faaborg

Øhavsskolen i Faaborg

Nybygning | Faaborg-Midtfyn | 26,4 Mio.Kr

Nybygning af skole 0-10, klasse i Faaborg-Midtfyn på 2 etager . Selve byggeri...

Widex

Widex

Nybygning | Allerød | 100-200 mio.kr.

Nybygning af kontorbygning i Gentofte på 6 etager hvor den ene etage er under...

Skolen på Grundtvigsvej

Skolen på Grundtvigsvej

Indv.renovering | Frederiksberg | 36 Mio.kr

Indv.renovering af undervisning & institution i Frederiksberg på 4 etager . S...