LivingBetter giver gratis screening af de forventede energi- og CO2-besparelser ved energirenovering

Annonce – Dato 31 maj 2024

Nu kan ejere af ejendomme få gratis beregning af forventede besparelser ved flere typer klimarenovering.

Nu kan ejere af ejendomme få gratis beregning af forventede besparelser ved flere typer klimarenovering

Ejere af ejendomme kan have svært ved at vurdere, hvor den største energi- og CO2-besparelse for ejendommen ligger. Nye EU-regler lurer i horisonten, og derfor bruger mange store summer på energirådgivere. Men det vil to erfarne leverandører på området nu ændre på med et nyt samarbejde.

“Jo længere man udskyder en energirenovering, desto dyrere bliver det. Vores erfaring er, at efterisolering og ventilation er meget vigtige parametre for energieffektiviteten i eksisterende bygninger. Derfor stiller vi nu vores samlede erfaring gratis til rådighed,” fortæller Christian Thing, der er ansvarlig for internationalisering hos LivingBetter.

LivingBetter skaber energi- og indeklimaløsninger med udgangspunkt i intelligente ventilationsvinduer

Kan spare 30% i energi

LivingBetter skaber energi- og indeklimaløsninger med udgangspunkt i intelligente ventilationsvinduer, som giver en bedre energibalance og ikke kræver investering i ventilationssystemer. Effekten af deres løsninger øges med efterisolering og kombination med varmepumpeteknologi.

Én ældre københavnsk boligejendom har reduceret sit energiforbrug med 30%. Her skiftede man gamle vinduer til ventilationsvinduer fra LivingBetter og installerede en varmepumpe til produktion af varmt vand til beboerne.

I forbindelse med renoveringen sikrede man også et sundt indeklima gennem en konstant tilførsel af frisk luft. Luftstrømmen gennem vinduerne er så tilpas langsom, at den når at optage energi fra bygningens tabsvarme.

For ejendomsbesiddere kan det være svært at vurdere, hvor meget energi man kan spare, og hvad der skal til. Alle bygninger er forskellige og skal vurderes individuelt. Derfor tilbyder LivingBetter og Rockwool en gratis screening. Baseret på ejendommens nuværende energimærke kortlægger screeningsværktøjet, hvilke renoveringstiltag der er mulige og hvor den største energi- og CO2-besparelse er at hente ved mindst mulig indsats.

I forbindelse med renoveringen sikrede man også et sundt indeklima gennem en konstant tilførsel af frisk luft

Gratis screeninger – øget værdi

Værktøjet og de to virksomheders erfaringer blev præsenteret på et gå-hjem-møde hos Rockwool 21. maj. Her blev deltagerne også klogere på EU-taksonomiens konsekvenser, de to selskabers erfaringer, og forskellige renoveringers effekt på ejendommens gensalgsværdi.

“Man kan tage mange skridt i renoveringer, så vi gør det muligt at kombinere flere muligheder i beregningen. Hvis man kombinerer efterisolering, nye vinduer og installationen af varmepumpe, kan ældre ejendomme potentielt rykke hele to energiklasser opad,” siger Christian Thing.

Han ser en stigende efterspørgsel drevet af krav om ESG-dokumentation i ejendomsmarkedet. Det betyder meget, at en køber ikke overtager en uoverskuelig opgave med renovering og dokumentation af en ældre ejendom.

Det er dog også stadig vigtigt at have en stor udlejningsgrad og overskuelig drift. Her bidrager både Rockwools isolering og LivingBetters løsninger med værdi. Efterisolering af bygninger er kendt for at øge komforten for lejere og sænke energiforbruget, og med ventilationsvinduer fra LivingBetter kan lufttilførslen i bygningen sikres. Det er nødvendigt at indtænke ventilation for at undgå udfordringer med fugt og skimmelsvamp, når klimaskærmen efterisoleres og dermed gøres mere tæt.

LivingBetter A/S arbejder med energi- og ventilationsløsningerEffekten af deres løsninger øges med efterisolering og kombination med varmepumpeteknologi

Om LivingBetter

LivingBetter A/S arbejder med energi- og ventilationsløsninger. Virksomheden er kendt for de intelligente Ventilationsvinduer, som sikrer en konstant strøm af frisk, forvarmet luft uden brug af strøm. Det sparer både rørføringer, strøm og CO2.

Yderligere information: Christian Thing, e-mail: ct@livingbetter.dk, tlf.: 29479955. 

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...

Villa Grenaa

Villa Grenaa

Grenaa

Villa på 135m2 bygget i træ med skiferbeklædning. Energi og indeklimaløsni...