Ventilationsvinduer giver betydelige besparelser

Annonce – Dato 20 Apr 2021

At etablere godt indeklima er ofte et must i renoveringssager. Det behøver ikke sprænge anlægsbudgettet eller give øgede driftsomkostninger, når man vælger Ventilationsvinduer som en del af en grøn og bæredygtig løsning.

VENTILATIONSVINDUER GIVER BETYDELIGE BESPARELSER

Det er efterhånden bredt kendt, at Ventilationsvinduet er en enkel løsning for forbedring af indeklima når man renoverer ældre ejendomme eller bygger nyt. Nu viser erfaringerne fra bl.a. boligselskaberne, at man ser betydelig reduktion af de årlige driftsomkostningerne til godt indeklima, ofte mere end 90% sammenlignet med andre måder at lave ventilation på.

Ventilationsvinduet leverer frisk forvarmet luft ind i boligen. I forbindelse med en forestående vinduesudskiftning i et renoveringsprojekt giver det rigtig god mening at tænke Ventilationsvinduer med ind i projektet. Så viser erfaringerne fra mange gennemførte opgaver for boligforeninger landet over, at krav til luftskifte og godt indeklima kan opfyldes uden at sprænge budgettet til anlæg og samtidigt sikre at de løbende driftsomkostninger holdes nede.

Selve installationen af Ventilationsvinduerne foregår som for andre typer vinduer. Men her hører sammenligningen også op. Den unikke konstruktion med intelligent termostatisk styring af luftstrømmen kombineret med aftræk gennem bygningens eksisterende aftrækssystem gør at man sparer større indgreb i boligerne, sparer plads og holder byggeomkostningerne nede.

vindue, ventilationsvindue, Horn Group

Ventilationsvinduerne i sig selv kræver ikke strøm, men fungerer på basis af meget driftssikre termostatiske ventiler, som er udviklet og patenteret af Horn Group og testet og dokumenteret af AAU. Foruden normal rengøring er der ikke noget krav til løbende eftersyn eller udskiftning af dyre komponenter.

Det har været normen at man f.eks. almene boliger har etableret balanceret ventilation decentralt i lejlighederne med, hvad dertil hører af indgreb i boligen ifa. kanalføring, etablering af maskine mv. Den slags udstyr kræver løbende vedligehold og skal afskrives over en kortere årerække end vinduer typisk skal.

Sammenlignes driftsomkostningerne har det i praksis vist sig, at boliger med Ventilationsvinduer påføres væsentligt lavere driftsomkostninger og derfor er en god investering for boligforeninger og boligejere. Det løbende vedligehold af Ventilationsvinduer er mindre krævende og flere boligforeningen har nu gjort sig den erfaring, at en bolig ventileret med Ventilationsvinduer årligt koster mindre end 10% af tilsvarende omkostninger ved at drifte balanceret ventilation. Når man så i tillæg oplever godt luftskifte, god komfort og lavt støjniveau, så har det bl.a. ført til at boligselskabet Sjælland har valgt Ventilationsvinduer til de ca. 200 boliger i Vognmandsparken i Roskilde. Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, civilingeniør og teamleder for bæredygtighed & energi hos Boligselskabet Sjælland udtalte for nyligt til bladet Licitation: ”Vi arbejder med energioptimering i tre faser: passive, aktive og producerende tiltag. Med Ventilationsvinduet er vi i stand til, med en passiv løsning, at forvarme indblæsningsluften uden kanaltræk. Det er en stor fordel ved mange renoveringer, hvor der er krav til energieffektivitet, men ikke plads til indvendige installationer”.

Ventilationsvinduer kan også kombineres med udsugsvarmepumper og dermed give stor genvindingseffekt på afkastluften f.eks. til brugsvand. Dermed kan der opnås stor energibesparelse, som i praksis har vist sig at give meget korte tilbagebetalingstider på projekter både inden for nybyg og renovering.

På vores hjemmeside www.ventilationsvinduer.dk kan man læse mere om konkrete projekter der er udført med disse højeffektive energi- og indeklimaløsninger. Vi kan kontaktes på info@horngroup.dk eller på telefon 81818110 for yderligere information.

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...

Villa Grenaa

Villa Grenaa

Grenaa

Villa på 135m2 bygget i træ med skiferbeklædning. Energi og indeklimaløsni...