Boligforeninger sparer energi med LivingBetter

Annonce – Dato 5 Apr 2022

At etablere godt indeklima og spare energi i renoveringsprojekter for boliger har vel aldrig været vigtigere. Boligforeninger landet over har med god hjælp fra byggerådgivere valgt LivingBetter, hvor Ventilationsvinduer og tilhørende aftræksteknik sikrer et godt indeklima med et minimum af indgreb i boligerne og med efterfølgende lave drifts- og energiomkostninger.

living better ventilationsvinduer aftræksteknikNordre Frihavnsgade 50.

LivingBetter er foretrukket i en række meget store almene renoveringsprojekter. Også mindre private og andels-boligforeninger har fået øjnene op for, at LivingBetter er en unik, enkel besparende indeklima-løsning, som løser alle tidens krav til godt indeklima, lave installationsomkostninger, høje energibesparelser og kort tilbagebetalingstid for ejerne.

Den udvikling har ført til stor travlhed for firmaet LivingBetter A/S, som har patent på teknologien bag det unikke energi- og indeklimakoncept.

living better ventilationsvinduer aftræksteknikVognmandsparken 2 under renovering med Ventitlationsvinduer.

”Mange års arbejde med at udvikle og dokumentere Ventilationsvinduet bærer nu virkelig frugt” udtaler direktør Peter L. Clausen og fortsætter, ”Vi leverer i dag en samlet løsning, som kaldes LivingBetter lige som vort firmanavn. LivingBetter er en veldokumenteret og økonomisk attraktiv løsning og er foretrukket til en række almene renoveringsprojekter med flere hundrede boliger i Roskilde, Nørresundby, Frederikshavn, Albertslund og København i tæt samarbejde med nogen af landets største og førende rådgivere.

Ventilationsvinduer kan kombineres med mekanisk hjulpet aftræk fra eksisterende aftrækskanaler over til kombinationen med højt udviklede IKM-udsugsvarmepumper, som set på Nordre Frihavnsgade 50 udført af Emborg Design og Arkitektur med byfornyelsesstøtte og på Ordrup Jagtvej, hvor rådgiverne er Alment. Her udnyttes den varme og fugtige afkastluft fra lejlighederne til at producere varmt brugsvand. Det reducerer fjernvarme og naturgasforbruget betragtelig og viser i praksis, at der opnås store besparelser og økonomiske fordele.

Det er muligt at opnå støtte til renoveringsprojekter, hvor der er krav til øget ventilation og hvor LivingBetter viser sig at være den bedste løsning når en udskiftning af vinduerne er en del af projektet. I projekter, hvor man skal skifte vinduer, men ikke nødvendigvis har krav til øget ventilation, er det alligevel klogt at tænke Ventilationsvinduer og sikre at nye vinduer og øget tæthed ikke fører til fugtproblemer og dårligt indeklima”, slutter Peter L. Clausen.

living better ventalitionsvinduer aftræksteknikVognmandsparken 1 med færdig facade og Ventilationsvinduer. 

Det er anerkendt, at Ventilationsvinduet er en enkel løsning for forbedring af indeklima når man renoverer ældre ejendomme eller bygger nyt. Nu viser erfaringerne fra bl.a. boligselskaberne, at man kan kalkulere med betydelig reduktion af de årlige driftsomkostningerne til godt indeklima, ofte med mere end 90% sammenlignet med andre måder man traditionelt laver ventilation på.

Kan man bare kan tage frisk luft ind gennem vinduerne uden at få træk?

De positive erfaringer med Ventilationsvinduet installeret i hundredevis af både villaer, rækkehuse og etageboliger landet over grunder i at LivingBetter A/S på basis af omfattende tests og dokumentation fra anerkendte test-centre og fra Aalborg Universitet kan beregne det korrekte antal ventiler i vinduerne, som kan afpasses ift. aftrækket fra boligen. Balancen gør at lufttilførslen sker så tilpas langsomt, at eventuel køligere luft der kommer ind i boligen gennem Ventilationsvinduets termostatiskstyrede ventiler blandes op med varmen i rummet mærkes ikke som træk. Skulle der lokalt være stort facadepres pga. storm mv. viser erfaringerne også, at beboerne benytter muligheden for kortvarigt at lukke for lufttilførslen og åbne igen senere.

LivingBetter har udviklet en automatisk ventil (pat. Pend.), som kan lukkes af beboerne, men selv automatisk åbner efter ca. 7 timer og genoptager lufttilførslen til rummet. Løsningen har Boligselskabet Sjælland valgt til igangværende projekter i Roskilde.

www.livingbetter.dk kan man læse mere og vi kan kontaktes på info@livingbetter.dk eller på telefon 81818110 for yderligere information.

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Det Biologiske Hus

Det Biologiske Hus

Middelfart

Arkitekt og bygherre: 1:1 arkitekter A/S Nybygget 1-plans bygning ca....

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...