Alle kan spare energi med LivingBetter

Annonce – Dato 2 jun 2022

Vi skal mange år tilbage for at finde tilsvarende interesse og behov for at spare energi, som vi oplever i dag. Alle vil væk fra energikilder, hvor økonomien er usikker og over på mere stabile typer af løsninger, som gerne må være baseret på vedvarende energi. LivingBetter som er Ventilationsvinduer kombineret med f.eks. varmepumper udgør en meget attraktiv løsning til alle som bygger nyt og til mange typer renoveringer.

Spar energi med LivingBetter

Ventilationsvinduer passer til enhver bygning. 

LivingBetter er en 100% dansk udviklet energi- og indeklimaløsning, som løser alle tidens krav til godt indeklima, lave installationsomkostninger, store energibesparelser og kort tilbagebetalingstid for ejerne. I nybyg sker det ved, at løsningen også udgør den primære varmeforsyning til boligen og derfor gør naturgas, jordvarme og fjernvarme overflødige. Det kræver alene elektricitet til varmepumpen, som IKKE kræver en støjende ude-del, men alene fungerer ved at udnytte den luft der alligevel skal skiftes i boligen.

I renovering i huse såvel som i lejligheder er der ofte tilsvarende muligheder for at udnytte eksisterende installationer og kombinere med LivingBetter, så anlægsomkostningerne holdes nede og energibesparelser kan føre til meget korte tilbagebetalingstid.

Den udvikling har ført til stor travlhed for firmaet LivingBetter A/S, som har patent på teknologien bag det unikke energi- og indeklimakoncept.

LivingBetter - Vinduer monteres i Jystrup Mange års arbejde med at udvikle og dokumentere Ventilationsvinduet bærer nu virkelig frugt” udtaler direktør Peter L. Clausen og fortsætter, ”Vi leverer i dag en samlet løsning, som er en vel-afprøvet, veldokumenteret som en økonomisk attraktiv løsning, som hjælper mange mennesker i både private og almene boliger til at spare på energien samtidigt med at indeklimaet får et løft”.

Huse-Byg A/S har netop taget 29 udlejningshuse i brug i Jystrup, hvor de har valgt at installere LivingBetter. Allerede efter få måneders brug har beboerne kvitteret for at løsningen er rigtig god og det opleves, at det beregnede energiforbrug kan overholdes i boligerne. Entreprenørfirmaet Falkenberg & Jul A/S har netop påbegyndt opførelsen af 96 grønne og bæredygtige enfamilieshuse i Lejre. Her er både lavt energiforbrug baseret på vedvarende energi og det gode indeklima har vægtet i valget. For begge projekter gælder dog også, at man har undgået varmepumpe-units uden på husene.

I byfornyelsesopgaver som Nordre Frihavnsgade 50 udført af Emborg Design og Arkitektur udnyttes energien i den varme og fugtige afkastluft fra lejlighederne af en IKM udsugsvarmepumpe til at producere varmt brugsvand og varme. Det har ført til væsentligt reducerer energiforbruget betragtelig og viser i praksis, at der kan opnås store besparelser og økonomiske fordele.

I ældre villaer og rækkehuse, hvor en vinduesudskiftning er aktuel har vi eksempler på, at Ventilationsvinduer og udsugsvarmepumpe giver muligheder for besparelser.

LivingBetter ventilationsvinduer

Vognmandsparken 1 med færdig facade og Ventilationsvinduer.

Kan man bare kan tage frisk luft ind gennem vinduerne uden at få træk?

LivingBetter og Ventilationsvinduer har gennemgået omfattende tests og dokumentation som danner basis for at vi kan beregne antallet af Ventilationsvinduer ift. aftrækket fra boligen. Lufttilførslen sker så tilpas langsomt, at eventuel køligere luft der kommer ind i boligen gennem Ventilationsvinduets blandes op med varmen i rummet og mærkes derfor ikke som træk.

www.livingbetter.dk kan man læse mere og vi kan kontaktes på info@livingbetter.dk eller på telefon 81818110 for yderligere information.

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Det Biologiske Hus

Det Biologiske Hus

Middelfart

Arkitekt og bygherre: 1:1 arkitekter A/S Nybygget 1-plans bygning ca....

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...