Innovationsprojekt forbedrer skolers indeklima

Annonce – Dato 24 nov 2016

Gyproc deltager i udforskning af nye løsninger med fokus på lys, lyd og luft

Innovationsprojekt forbedrer skolers indeklima

Innovationsprojekt forbedrer skolers indeklima

Gyproc deltager i udforskning af nye løsninger med fokus på lys, lyd og luft 

Danske skolebørn og lærere tilbringer mange timer i skoler med dårligt indeklima. En stor undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet har vist, at 56 procent af klasseværelserne havde for høje niveauer af CO₂. Da forsøget blev gentaget i 2014 var tallet steget til ca. 60 procent af klasseværelserne. Det kan påvirke både børnenes koncentrationsevne og indlæring. En af årsagerne til de høje CO₂-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende. 

Bæredygtige indeklimaløsninger

Det er årsagen til, at Ballerup Kommune har valgt at gå ind i et nyt innovationsprojekt, som den grønne partnerskabsorganisation Gate 21 står for i samarbejde med Danmarks Lærerforening, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet København og en række private virksomheder, heriblandt Gyproc, der bidrager med nye, hidtil utestede tekniske og adfærdsmæssige løsninger. Innovationsprojektet fungerer som en 1:1 demo med forskellige bæredygtige indeklimaløsninger, der testes i tre forskellige klasselokaler – med tilbagemelding fra børn og lærere i de tre klasser. De nye løsninger handler både om frisk luft, lys, rumtemperatur, energi og om, hvordan man med ændret adfærd kan forbedre indeklimaet.

Bedre lyd og ventilation med Gyptone Quattro 20 akustiklofter

Diffus luftindblæsning, LED belysning og intelligent hybrid ventilation er nogle af de løsninger, der testes i to af klasselokalerne på Skovlunde Skole afd. Nord, hvor Gyproc har leveret Gyptone Quattro 20 akustiklofter med perforeringer. Her bidrager akustiklofterne nemlig ikke bare til et bedre lydmiljø, men danner også grundlag for et nyt ventilationsprojekt. I det ene af lokalerne bruges perforeringerne aktivt til indblæsning af frisk luft i lokalet. Men det er kun begyndelsen, for der er planlagt et større testprogram, som partnerne har ansvaret for.

Helhedsorienteret arbejdsmetode

”Vi har sat to år af til at teste på de konkrete resultater, så vi kan opbygge solid viden, hvad de forskellige løsninger bidrager med til at forbedre indeklimaet. Det innovative ved projektet er, at vi anskuer indeklimaet helhedsorienteret, hvor vi måler både kvalitativt og kvantitativt på klasseværelsernes samlede performance i forhold til lys, luft, lyd og energi”, siger Seniorforsker ved SBi, Jakob Markvart. ”Herudover er det også interessant, at inddrage aspekter omkring økonomien i de samlede løsninger, ligesom vi også inddrager aspekter omkring samspillet mellem teknik og adfærd.” 

Foreløbige reaktioner

Blandt de første tiltag er ny LED-belysning i lokalerne, og i det ene klasselokale er der lavet hybridventilation via vinduerne, imens der i det andet testes en ventilationsløsning af med et såkaldt siveloft. Det har givet anledning til følgende kommentarer fra elevrådsrepræsentanterne:

"Vi har fået meget bedre lys i klasserne. Før var lyset nærmest hult, og man kunne godt blive lidt træt af at arbejde i det. Nu er det meget bedre, for det er et rart lys, og man kan meget bedre se, hvad man laver."
"Der er også kommet meget bedre lyd i klassen med det nye lyddæmpende loft."

Læs mere om projektet her

Kontakt til Saint-Gobain Gyproc, allan.hojer@saint-gobain.com,
mobil 42 12 75 77

 

Referenceprojekter fra Saint-Gobain Gyproc

Erhvervsakademiet, Aarhus

Erhvervsakademiet, Aarhus

Nybygning | Aarhus | 70,0 Mio.Kr

Nybygning af undervisningsfaciliteter i Aarhus på 3 etager hvor den ene etage...

Forfatterhuset

Forfatterhuset

Nybygning | København | 37,0 Mio.Kr

Nybygning af vuggestue/børnehave i København . Selve byggeriet er påbegyndt a...