LCAbyg-filer til dit næste projekt

Annonce – Dato 3 sep 2020

DGNB Guld-certifering – Sweco HQ i København
DGNB Guld-certificering – Sweco HQ i København.

Miljøvaredeklaration til DGNB certificering

En bygnings miljømæssige aftryk afhænger bl.a. af hvilke materialer den opføres i. Materialernes miljømæssige påvirkning er forskellige, også selvom materialerne umiddelbart ser ens ud. Derfor er miljøvaredeklarationer (EPD’er) vigtige, når bygningens miljøpåvirkninger skal udregnes, eksempelvis ved en DGNB-certificering. Produktspecifikke værdier kan nemlig give et anderledes resultat i en livscyklusberegning end i generisk data.

Hos Saint-Gobain har man EPD’er på en bred pallette af produkter indenfor både glasuld, gipsplader, og gulvprodukter. ”Vores EPD’er er produktspecifikke, hvilket betyder, at hvis en gipsplade er produceret på Gyproc-fabrikken i Kalundborg, så er det også data fra denne fabrik der er anvendt i beregningerne,” fortæller Helene Løvkvist Andersen, Sustainability Manager hos Saint-Gobain Denmark A/S.

EPD’erne er beregnet efter internationale standarder og er tredjepartsverificeret, og i de fleste er hele produktets livscyklus beregnet. Det betyder, at EPD'en viser den miljømæssige påvirkning ved bortskaffelsesfasen fx for et formstykke fra Saint-Gobain ISOVER.

Miljøvaredeklaration til DGNB certificering Isover

En tidskrævende, manuel opgave

Værdierne fra EPD’en kan bl.a. anvendes i programmet LCAbyg til at lave LCA på bygninger. Det kræver, at man som bruger opretter en ny byggevare i sit projekt, og indtaster EPD-værdierne manuelt. Det er tidskrævende, og der skal holdes styr på tal og enheder. Det kan afholde den projekterende fra at anvende EPD-værdier, og i stedet for bruge generisk data i LCAbyg beregninger - selvom mere konkrete materialeværdier vil give et resultat, der er tættere på virkeligheden.

Et vigtigt redskab til materialevalg

Saint-Gobain i Danmark har lavet LCAbyg-filer på alle deres produkter, som de har EPD’er på. ”Vi bruger rigtig mange ressourcer på at lave vores EPD’er, så derfor ser vi selvfølgelig gerne, at de bliver brugt. Så vi tænkte, at vi kunne lette arbejdet, og hjælpe de projekterende på vej, ved at tilbyde vores EPD’er som LCAbyg-filer'', fortæller Helene Løvkvist Andersen.

Det har man gjort for at støtte og skubbe til den bæredygtige dagsorden i dansk byggeri, og samtidig understøtte den udvikling, der sker inden for bæredygtigt byggeri. Her er fokus på materialernes miljømæssige egenskaber steget, og hvor der i stigende grad også træffes beslutninger om materialevalg baseret på CO₂, og ikke bare pris.

”Vi vil gerne opfordre til, at man i højere grad anvender produktspecifikt data fra EPD’er, når man laver LCA beregningerne, og det hjælper vi med, ved at lægge alle vores EPD’er tilgængelige som LCAbyg-filer” siger Helene Løvkvist Andersen. LCAbyg-filer ligger til gratis download. Med nogle få klik kan man importere filerne, og begynde at anvende dem i sin LCAbyg beregning.

I skrivende stund har Saint-Gobain 57 EPD’er, fordelt på 26 for ISOVER, 16 for Weber og 15 for Gyproc, og der kommer stadig flere til. I takt med at der kommer flere EPD’er, vil der være flere LCAbyg-filer tilgængelige.

Download LCAbyg-filerne

Nogen gange skal det være lige til og derfor har vi gjort det nemt for dig at anvende LCAbyg-filer. Du finder vores mange LCAbyg-filer inkl. en guide til, hvordan du importerer dem ind i LCAbyg, på isover.dk, gyproc.dk eller weber.dk.

Download LCAbyg-filerne

Hent LCAbyg-filer på link https://www.isover.dk/projektering/lcabyg, https://www.gyproc.dk/dokumentation/lcabyg-fil og https://www.dk.weber/lcabyg

Referenceprojekter fra Saint-Gobain Gyproc

Erhvervsakademiet, Aarhus

Erhvervsakademiet, Aarhus

Nybygning | Aarhus | 70,0 Mio.Kr

Nybygning af undervisningsfaciliteter i Aarhus på 3 etager hvor den ene etage...

Forfatterhuset

Forfatterhuset

Nybygning | København | 37,0 Mio.Kr

Nybygning af vuggestue/børnehave i København . Selve byggeriet er påbegyndt a...