Hvordan kan vi accelerere bæredygtigt byggeri politisk?

Annonce – Dato 9 okt 2020

Vi kan ikke accelerere bæredygtigt byggeri uden politik og politiske beslutninger. Men hvad virker? Og bliver der gjort nok politisk for bæredygtigt byggeri i dag?

Uden at mødes i Forum afvikles Building Greens jubilæumsprogram digitalt den 28. og 29. oktober ved hjælp af en stor videoproduktion, og alle kan streame de fire scener gratis. Programmet byder på flere politiske debatter, der går i dybden med den frivillige bæredygtighedsklasse, bæredygtigt byggeri på kommunalt plan og meget andet.

Building Green, bæredygtighed 2020

Kaare Dybvad Bek: Bæredygtigt byggeri – i dag og i morgen

Boligminister Kaare Dybvad Bek åbner Building Green med en tale om den bæredygtige omstilling af byggeriet og regeringens fremtidige planer. "Byggeriets klimaaftryk er stadig for højt, der bruges flere ressourcer end nødvendigt, og der er fortsat meget at hente i at øge kvaliteten af byggeriet – både hvad angår nye bygninger og dem, der allerede står derude." Sådan udtaler boligministeren i et interview med Building Green, som du kan læse her.

Har du spørgsmål til Kaare Dybvad Bek og den politiske retning for bæredygtigt byggeri? Så sid klar og vær med, når vi streamer åbningen af Building Green.

Bæredygtighedsklassen – hvor skal den bringe os hen?

IDA Byg har inviteret politikere og repræsentanter fra byggebranchen til en debat, der sætter fokus på processen og de politiske forventninger til den frivillige bæredygtighedsklasse. Du kan også høre deres perspektiver på bygherres og byggebranchens forventninger til anvendelse af klassen.

Vær også med, når Danske Arkitektvirksomheder samler aktører i byggeriet til en debat om de store perspektiver og hvor der eventuelt er behov for mere viden på Green Discussion-scenen.

Borgmester Battle: Dyst om arbejdet med bæredygtighed

Landets kommuner har fået fjernet anlægsloftet i 2020-2021. Det giver muligheder for at sætte ekstra skub i en række bygge- og anlægsprojekter. Men bliver projekterne bæredygtige eller business as usual, når klimaforandringer, ressource- og affaldsproblematikker tages med i ligningen? Vær med, når Bygherreforeningen og Realdania inviterer en gruppe borgmestre til en dyst om, hvordan de arbejder med bæredygtighed i kommunernes bygge-, anlægs- og driftsorganisationer.

Fakta: