Vejvands-renseanlæg Ørestad

Danmarks største rensningsanlæg til overfladevand

Bygherre: HOFOR A/S (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab) ​

  • Anlægget er produceret og installeret af WaterCare Filtration A/S
  • Underentreprenør: Holbøll A/S ​
  • Andre samarbejdspartnere: Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Udviklingsselskabet By & Havn og Ramboll.
Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Involverede firmaer

WaterCare Filtration

WaterCare Filtration har produceret Danmarks største rensningsanlæg til rensning af forurenende stoffer i vejvand/overfladevand. Som følge af klimaforandringer og overbelastning af spildevandsledningerne har Københavns Kommune, som så mange andre, været nødsaget til at separatkloakere og herefter separat rense regnvandet, for at aflaste de store rensningsanlæg. Det rensede vand udledes til Naturpark Amager som er et Natura 2000 område. ​

Rensningsanlægget kaldes DPF110 og renser overfladevand fra 30 hektar (15 hektar trafikeret vej- og P-areal).

Anlæggets kapacitet er på 110l/sek. - heraf navnet DPF110. ​
Anlægget er placeret under Asger Jorns Plads i Ørestad. Efter rensning iltes vandet. Herefter udledes det rensede vand til naturområdet Naturpark Amager, som er et Natura 2000 område. ​

I 2019/2020 følger anlægning af pladsen, hvor vandet planmæssigt skal benyttes i et rekreativt formål inden udledning. Det rensede vand vil være synligt i den kommende ’Fælled trappe’, hvor vandet iltes ned igennem og bidrager til et hyggeligt miljø. ​


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...