Kastellet

Kastellet: Monument for Danmarks Internationale Indsats er projekteret og realiseret af kunstner Finn Reinbothe på baggrund af hans vinderforslag fra en kunstnerkonkurrence i 2009.

Monumentet er opført på Prinsessens Bastion på Kastellet i København og består af vægge, et mindeafsnit med navne på de omkomne, en stor paradeplads til ceremonier, vandfyldte brønde og evigt brændende vågeild for de udsendte.

STED / København
OPFØRELSESÅR / 2011
ARKITEKT / Finn Reinbothe, Henrik JørgensenLandskab
BYGHERRE / Forsvaret

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

Zurface

Bornholmske sten

Murene er rejst i beton og herefter beklædt med ZURFACE' jetbrændte Paradis-gnejs fra Bornholm. Gnejsen er brugt til 30 cm brede sten i faldende længder med fuger og bordursten ligeledes i faldende længder. Anlægsgartnermester Per Malmos har i alt brugt 800 ton Paradis-gnejs, Blå Rønne- og Moseløkke-granit til de 3.000 kvm belægning og 400 kvm vægbeklædning.

Tre rum med hver sit fokus

Det første rum er det største og bruges til de store officielle ceremonier. Her bærer den skrå mur inskriptionen ”En tid, Et sted, Et menneske”. Det andet rum er for de aktuelt udsendte og indeholder derfor en vågeild. I rummet er anført navnene på indsatsområderne fra 1948 op til i dag. Det sidste rum er refleksions- og minderummet for de efterladte med navnene på de faldne, hvor der kan lægges blomster. I centrum af dette rum er en stenbrønd, der spejler himlen.

Brønden som symbol

Der er i alt syv, ottekantede brønde, der er placeret i forlængelse af murstykkerne i monumentets periferi. De er udført i Paradis-gnejs og rummer 30-40 cm vand, der spejler lyset fra de omgivende lamperne horisontalt ved skumring. Brønden symboliserer det fællesmenneskelige udgangspunkt: Det livgivende sted, hvor mennesker mødes, taler sammen, udveksler idéer og værdier, finder deres fællesskab og tryghed og udvikler kulturer.


Produktkoblinger

Belægning

De rigtige produkter til belægninger.


Relaterede projekter

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Broer i København

Broer i København

Anlægsarbejde | København | 98,7 Mio.Kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i København . Selve byggeriet er påbe...


Broerne ved Funder, Gudenåen og  igennem Nordskoven

Broerne ved Funder, Gudenåen og igennem Nordskoven

Silkeborg

September 2016 blev de eksisterende motorveje forbundet, i øst fra Låsby og i...


Byens Bro – Odense

Byens Bro – Odense

Anlægsarbejde | Odense Kommune | 116 Mio.Kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Odense Kommune . Selve byggeriet er...