Krogsbølle Landsby

Det haltede med trafiksikkerheden i bygaden i Krogsbølle; asfalten trængte til en ordentlig overhaling, og fælles-kloakledningen i vejen var for lille, hvilket medførte overløb til det nærliggende vandløb ved kraftige regnskyl. Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

ACO Nordic A/S

En væsentlig del af løsningen er et nyetableret fortov, der afgrænses med en særlig innovativ kantsten, som har indbygget linjedræn. Løsningen hedder ACO KerbDrain, og det var landskabsarkitekterne på projektet Land+, som fik øje på denne mulighed og tog kontakt til ACO Nordic for at få designet en løsning til projektet.

Ud over at afvande via kantstenen er der etableret linjedræn af typen ACO Multiline på tværs af fortovet. Dermed ledes vandet fra tage på huse langs vejen også hurtigt væk.

På den sidste del af vejen er der lagt en regnvandsledning til at opbevare regnvand ved store mængder nedbør. Regnvandet bliver herfra ledt videre til en bæk i området. Til det formål forventes det, at der bliver bygget et bassin til at rense regnvandet, før det ledes tilbage i naturen.

Alt i alt har fornyelsen af Bygaden på knap 400 meter givet en væsentlig opgradering af den lille landsby. Bygaden er nu en såkaldt 2-minus-1 vej, hvor man skal køre på midten af vejen, hvis man som bilist er alene, og skal trække ud, hvis der er modgående trafik. Det giver lavere hastighed og større sikkerhed for cyklister og fodgængere, viser erfaringerne ifølge Vejdirektoratet.


Produktkoblinger

Opsamling af vand

Klimaforandringer har medført store udfordringer med kontrollering af regnvand


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...