Hørsholm - Stadion Alle

På Bolbrovej ved Stadion Allé i Rungsted Kyst er flere huse gennem en årrække blevet oversvømmet, når der har været skybrudslignende nedbør. Derfor ønskede forsyningsselskabet Novafos i Hørsholm Kommune at etablere en faskine, som en løsning til at forhindre, at regnvand løber fra arealet ved den lokale idrætshal og ned mod private boliger i området. Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

ACO Nordic A/S

Novafos kontaktede ACO og bad om en løsning på en faskine, der kan leve op til Hørsholm Kommunes ønskede serviceniveau for borgerne. Faskinen skal sikre, at vandet bliver opsamlet og kan nedsives uden oversvømmelser til følge.

ACOs løsning blev faskinen ACO StormBrixx, der er en superfaskine i et modulopbygget regnvandskassettesystem i kunststof. Systemet anvendes til forsinkelse og nedsivning af regnvand og er bygget af grundelementer i et samlesystem.

Løsningen på Stadion Allé i Rungsted er godt 67 meter lang og kan rumme 1.238 kubikmeter. Den består af tre lag med kassetter, der dækker et areal på i alt 800 m2. Længden af faskinen svarer til bredden af en fodboldbane. De to øverste lag er 12 meter brede. Det nederste lag er tænkt som køl og er 6,6 meter bredt.

Adgang til faskinens indre er sikret via seks søjler med såkaldte adgangselementer, som gør det muligt at nå alle tre lag i faskinen. Faskine-kassetterne gør inspektion og spuling mulig i hele faskinen, og det vægtede Novafos højt i udvælgelsen af ACO’s løsning.


Produktkoblinger

Opsamling af vand

Klimaforandringer har medført store udfordringer med kontrollering af regnvand


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...