Kastrup Lystbådehavn

Det aktive havnemiljø i Kastrup Lystbådehavn er klimasikret ved hjælp af en LAR løsning – bl.a. med smart brug af ACO linjedræn.

Kraftige regnskyl over Kastrup Lystbådehavn gav tidligere store problemer. Spildevand løb ud i naturen, og kloakkerne blev overbelastet. Vandmængden medførte oversvømmelser i Kastrup by, og borgerne fik bl.a. besvær med toiletskyl, fordi der ikke var plads nok i kloakkerne.

Ved kraftige regnskyl ville græs og bede dog stadig ikke kunne opsuge alt regnvandet. Det er her, den smarte linjedrænløsning kommer ind i billedet.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

ACO Nordic A/S

Der blev lagt et linjedræn langs hele den knap 1 km lange promenade og for hver ca. 40 meter et ACO linjedræn på tværs af prome- naden fra det langsgående linjedræn hen til bolværket.

I de tværgående linjedræn gør løsningens trappefald det muligt at lede vandet nedad, selvom terrænet går opad. Det sker med en serie af mini-vandfald under jorden og rende- strenge, som skråner nedad mod bolværket. Det kan lade sig gøre, fordi linjedrænets dybde er designet til at være mindst ved arealets laveste punkt ved det langsgående linjedræn, og størst ved det højeste punkt ved bolværket.

Til sidst er der lavet åbninger i bolværket, så det overskydende regnvand nu kan løbe ud i Øresund.

Den rist, der er valgt til at afslutte linjedrænene, hedder Løbende Hund fra ACOs Freestyle serie af designriste. Designet leder tankerne hen på et vandløb, der bugter sig. Ristene er efter arkitektens ønske i ubehandlet støbejern, så det rå udtryk blev opnået med det samme. Dermed passer ristene perfekt ind i havnemiljøet.

Lystbådehavnen har takket være regnvandsprojektet også fået et æstetisk løft, og samtidig er vedligeholdsopgaven blevet lettere, da det i dag kun er overfladedræn og render, der skal efterses.


Produktkoblinger

Linjedræn

Render i forskellige materialer, som polymerbeton, polypropylen og rustfrit


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...