Ringsted Torv

Ringsted Forsyning og Ringsted Kommune har forskønnet og klimatilpasset bymidten. Ringsted Torv er blevet bedre beskyttet mod fremtidens øgede nedbørsmængder, så oversvømmelser og skader på Torvets bygninger ved kraftige regnskyl er forebygget.

Renoveringen af Torvet binder byen sammen og skaber en attraktiv bymidte, der danner rum for forskellige aktiviteter og appellerer til både unge og ældre, lokale og besøgende. Og en LAR-løsning med ACO linjedræn spiller en rekreativ og forskønnende rolle.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

ACO Nordic A/S

Det er entreprenørfirmaet Zacho-Lind A/S, der har gennemført den gennemgribende renovering. Projektleder Karsten Andersen fra Zacho-Lind A/S fortæller:

LAR-løsningen adskiller spildevandet fra regnvandet. Vi har etableret nye åbne regnvandsledninger samt fire vandbassiner, som både forsinker regnvandet og som samtidig indgår som en rekreativ del af torvet. Til afvandingen har vi etableret Monoblock linjedræn fra ACO både i fortovene og i en ny brostensvej, som vi har anlagt hen over torvet.

Linjedræn er typisk det svage punkt ved afvandingsløsninger, hvor der er stor trafikal belastning, og de er ofte omkostningstunge at reparere og genetablere, hvis de går i stykker. Derfor er der på Ringsted Torv valgt den robuste Monoblock løsning, som kan modstå belastningen fra trafikken, der skal kører hen over linjedrænet,” fastslår Karsten Andersen.

ACO Monoblock systemet består af rende samt rist af antracitgrå polymerbeton i én enhed – uden løse riste, hvilket sikrer en hurtig og sikker montage.

Det er Rambøll Danmark A/S, der som totalrådgiver på renoveringen, har foreskrevet Monoblock. Der benyttes to forskellige typer Monoblock løsninger på Ringsted Torv: i fortovene én løsning, der er specielt velegnet til mindre offentlige veje og fodgængerområder i en belastningsklasse op til D400, og i vejbanen en anden løsning til områder med høj dynamisk belastning op til F900.

Monoblock linjedræn blev først og fremmest valgt på grund af systemets høje robusthed herunder, at der ikke er løse riste. Endvidere har vi lagt vægt på rendernes høje afløbskapacitet og selvrensningsevne,” siger tilsynsleder Flemming Caspersen fra Rambøll Danmark A/S.


Produktkoblinger

Linjedræn

Render i forskellige materialer, som polymerbeton, polypropylen og rustfrit


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...