Til udvendig drænering og isolering af kælderens vægge

Annonce – Dato 19 okt 2017

Jackon Thermodræn®

Jackon Thermodræn®

Til udvendig drænering og isolering af kælderens vægge

Fugt i kælderen er et stigende problem i mange danske hjem, og det nye bygningsreglement BR15 stiller strenge krav til sikring mod fugt og til isolering af bygninger. Jackon Thermodræn® lever med sin høje isoleringsevne op til kravene, og kan gøre boligerne modstandsdygtige mod selv det mest barske vejr.

Fugt i kælderen er et stigende problem i mange danske hjem

Et sundere indeklima og mindre opvarmningsudgifter

Udvendig isolering giver en jævn temperatur i muren. Gevinsten er en tør og varm kælder, et sundere indeklima og mindre opvarmningsudgifter. Internationale eksperter anbefaler at man placerer mindst halvdelen af isoleringen på kældervæggens yderside for at undgå fugt og dårligt indeklima. Jackon Thermodræn® er udviklet for at imødekomme disse anbefalinger.

Trykstærk og solid drænplade

Jackon Thermodræn® er en trykstærk og solid plade i Jackopor EPS® 100  til udvendig dræning og isolering af kældervægge. Pladen har små horisontale og vertikale huller som sørger for udtørring af væggen og optimal dræning af fugt og vand. Thermodræn® leveres med pålimet fiberdug, der forhindrer finkornet masse i at stoppe dræneringshullene til.

pålimet fiberdug, der forhindrer finkornet masse i at stoppe dræneringshullene til

Simpel montering

Pladerne monteres i forbandt og kan tilskæres i både højden og bredden. Fraskær benyttes i videre montering, og højdejusterinng foretages nemt i øverste skift. Dette reducerer fraskær og svind og giver positiv effekt for både økonomi og miljø. Der er to forskellige måder at montere pladerne på: Enten med monteringsdyvler af plast eller ved hjælp af monteringslim.

Dimensioner

Højde 600 mm. Bredde 1200 mm. Tykkelse 100 mm og 200 mm.

Fordele ved Jackon Thermodræn®:

  • God isoleringsevne
  • Drænende
  • Tør kældervæg
  • Ingen kælderlugt
  • Bedre indeklima
  • Lavere varmeudgifter
  • Bedre totaløkonomi
  • Øget boligværdi

Øget boligværdi

Yderligere information se her