Ny model beregner renseeffekten af filtreringsløsninger

Annonce – Dato 25 maj 2023

Ekstremt vejr fører så store vandmængder med sig, at det danske kloaknet ikke kan følge med. Mens kommuner og forsyninger venter på myndighedernes anbefalinger, vejleder Uponor i håndtering og rensning af det potentielt farlige regnvand.

NStormwise koncept til håndtering & rensning af massive regnvandsmængderUponor har udviklet og produceret regn- og spildevandssystemer til det nordiske marked i mere end 60 år.

Med Stormwise-konceptet er vores eksperter i stand til at beregne og rådgive omkring konkrete renseeffekter og dermed bidrage til, at de danske vand- og forsyningsværker er endnu bedre rustet til at håndtere vandmasserne nu og fremover.

 

 

SKYBRUD OG VOLDSOMME REGNMÆNGDER HAR ALVORLIGE KONSEKVENSER

Stormflod, skybrud og intense regnskyl vil sætte det danske regn- og spildevandsnet på en alvorlig prøve. Ud fra hvad vi har oplevet ad flere omgange de senere år, er det eksisterende net ganske enkelt ikke er rustet til vandmasserne.

Når regnvand strømmer over fra veje, tage eller nedløbsrør, kan vandet tage maling, kloakvand, giftige metaller og kemikalier med sig. Oversvømmede kældre og ufremkommelige veje er én ting. Men oversvømmelser vil typisk også føre forurenet vand rundt og dermed skade søer, vandløb og grundvand til fare for os alle. På trods af alvoren findes der endnu ikke lovgivning på området, som tager højde for den nye vejrsituation, og som udstikker klare rammer for kravene til håndtering og rensning af det overskydende vand.

UPONOR LANCERER NYT REGNVANDSUNIVERS

Hos Uponor har vi gennem de seneste år mærket, at den manglende lovgivning frustrerer kommunerne og forsyningerne. De ønsker, at indsamle så megen viden og ekspertise som overhovedet muligt forud for etablering af nye rør- og rensningssystemer samt for renoveringer og udvidelser af det eksisterende net.

Som svar på en stigende efterspørgsel i markedet har Uponor Infra lanceret et nyt regnvandsunivers, kaldet Uponor Stormwise, hvor kommuner og forsyningsselskaber kan søge information om og inspiration til, hvordan overskydende vand håndteres og renses bedst muligt.

De danske kommuner og forsyninger er utrolig dygtige og kompetente. Men et givent område vil altid have sin egen unikke problemstilling, når det kommer til håndtering af vandmasserne. Samtidig står vi overfor en udvikling i vejrforholdene, som ingen af os for alvor har opereret i før. Derfor er det nødvendigt, at alle parter arbejder sammen for at finde de bedste løsninger til håndtering og rensning af nedbørsmængderne.

Læs mere om Stormwise
Kontakt Uponors ekspert indenfor skybrudssikring, Jan Lunding

Referenceprojekter fra Uponor Infra A/S

Jyllingevej

Jyllingevej

Anlægsarbejde | Rødovre | 20 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Rødovre . Selve byggeriet er påbe...

Nicolinehus

Nicolinehus

Nybygning | Aarhus | 1000 mio.kr

Bricks A/S opfører boliger og erhverv mellem Bassin 7 og lystbådehavnen, Aa...

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Anlægsarbejde | Ishøj | 30 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Ishøj . Selve byggeriet er påbegy...

Syvstjernen Bassin

Syvstjernen Bassin

Anlægsarbejde | Furesø Kommune | 10 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Furesø Kommune . Selve byggeriet ...