WEHOLITE PE-TANKE til industrielle formål overrasker

Annonce – Dato 8 Dec 2020

WEHOLITE PE-TANKE – UFORLIGNELIGE TIL INDUSTRIELT FORMÅL

Vestforbrænding sætter ny og banebrydende teknologi i drift på verdens første fuldskala Halosep-anlæg. Uponors alt 18 Weholite-tanke sikrer en pålidelig og sikker proces, hvor farlig flyveaske omdannes til ren, harmløs aske og genanvendelige materialer i et nyt udviklingsprojekt. Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab. På forbrændingsanlægget i Glostrup brænder man hvert år 500.000 tons affald til gavn for de 80.000 mennesker i området, der modtager elektricitet, og de 75.000 husstande, der modtager fjernvarme.

Når man brænder affald, så skaber man energi og elektricitet, men der opstår også et meget farligt restprodukt i form af en aske, man kalder flyveaske. Det er især askens giftige salte og tungmetaller, der gør den farlig for mennesker og miljø. Derfor skal flyveaske - ifølge EU’s regler - deponeres på sikrede specialdeponier inden for eller uden for EU's grænser. 15.000 tons giftig flyveaske deponeres hvert år alene fra Vestforbrænding.

Men nu skal det være slut med at sende store mængder farligt affald ud af landet. I stedet skal en banebrydende teknologi rense flyveasken for farlige elementer, så asken går fra at være meget farlig til ikke at være farlig.

Vestforbrænding Uponor tankeUponor er leverandør af 18 tanke, som benyttes i Halosep-processen hos Vestforbrænding

Uponor er leverandør af samtlige af de 18 tanke, som benyttes i Halosep-processen hos Vestforbrænding. Det er bl.a. reaktionstanke, hvor mange af renseprocesserne foregår, omrøringstanke og tanke til opbevaring af den rensede aske. Da der i Halosep-processen indgår flere stærke kemiske forbindelser, var materialevalget meget begrænset, fortæller projektingeniør Bent E. Rønfeldt hos Uponor Infra:

- Weholite-røret var det oplagte valg, da PE-materialet tåler langt de fleste syrer og baser. Materialet er let at arbejde med og gør det nemt at etablere forbindelsesrør og montere udstyr. Desuden har det været nemt at foretage tilpasninger løbende, da man ikke er afhængig af specialværktøj eller støbeforme. Qua et tæt samarbejde mellem Stena Recycling, Vestforbrænding og Uponor er leverancen af tankene således blevet til et nemt ”plug and play”-sæt.

Bent E. Rønfeldt er meget glad for, at Uponor som leverandør af tankene til Halosep-anlægget bidrager til, at mængden af farligt affald på kraftvarmeværkerne nedsættes væsentligt:

- Cirkulær økonomi, genanvendelse og bæredygtighed er nøgleord i Uponors mission. Vi vil være en del af projekter, som gør en forskel for mennesker, samfund og miljø. Netop derfor er vi stolte over at have leveret tanke til dette banebrydende udviklingsprojekt, siger Bent E. Rønfeldt.

LÆS MERE OM HALOSEP-TEKNOLOGIEN HOS VESTFORBRÆNDING
LÆS MERE OM UPONOR WEHOLITE RØR
DOWNLOAD BROCHURE OM WEHOLITE RØR

Kontakt os på tlf. +45 46 40 53 11

Referenceprojekter fra Uponor Infra A/S

Jyllingevej

Jyllingevej

Anlægsarbejde | Rødovre | 20 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Rødovre . Selve byggeriet er påbe...

Nicolinehus

Nicolinehus

Nybygning | Aarhus | 1000 mio.kr

Bricks A/S opfører boliger og erhverv mellem Bassin 7 og lystbådehavnen, Aa...

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Pilemølle Erhverv – Erhvervsudstykning i Ishøj

Anlægsarbejde | Ishøj | 30 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Ishøj . Selve byggeriet er påbegy...

Syvstjernen Bassin

Syvstjernen Bassin

Anlægsarbejde | Furesø Kommune | 10 mio.kr

Anlægsarbejde af fjernvarme-/gasledninger i Furesø Kommune . Selve byggeriet ...