LivingBetter - den enkle og bæredygtige varme- og indeklimaløsning

Annonce – Dato 4 Apr 2019

Signatur Arkitekter fandt løsningen på et godt og bæredygtigt indeklima til rækkehusbyggeri i Horn-Groups intelligente Ventilationsvinduer, kombineret med en effektiv IKM-varmepumpe.

 LivingBetter - den enkle og bæredygtige varme- og indeklimaløsning

Udfordringen

Moderne boliger skal opfylde høje krav til tæthed, stort luftskifte og lavt energiforbrug. Det kræver en energi- og indeklimaløsning, som tager hensyn til, at det også skal være rart for os mennesker at opholde sig i boligen. Vi tilbringer 90 % af tiden inden døre og meget af den i vort eget hjem. Der skal derfor være fokus på at indeklimaet skal gøre os godt og ikke giver gener, såsom udtørring, som generer mennesker og materialer og kan gøre dem svære at vedligeholde.

Løsningen

LivingBetter kaldes løsningen fra Horn-Group Aps, hvor intelligente Ventilationsvinduer placeret i husets opholdsrum leverer frisk forvarmet luft ind i boligen. En højeffektiv udsugningsvarmepumpe fra IKM A/S udnytter afkastluften fra køkken, bad og bryggers til at producere varmt brugsvand og varme til boligen. Dermed opnås en meget bæredygtig energi- og indeklimaløsning, som dels udnytter den tilførte energi (el) optimalt, i det al varmegivende aktivitet i boligen udnyttes til at lave varme og varmt vand. I tillæg sikrer den friske luft gennem vinduerne, at luften ikke bliver for tør, men har den naturlige balance, som både mennesker og bygninger har bedst af. Løsningen opfylder naturligvis BR18 og BR20.

Ventilationsvinduer foretrækkes i rækkehusbyggeri i Langå

Store installationsmæssige fordele

Signatur Arkitekter har valgt løsningen til flere projekter og senest til rækkehuse på ca. 140 m², som opføres ved Gudenåens bred på Åvej i Langå ved Randers. Ifølge arkitekt Søren Nørgård opnås der store installationsmæssige fordele, da løsningen ikke kræver kanalføring til indblæsningsluft, men alene udsug fra køkken, bryggers og bad. Afkastluften udnyttes til at lave varmt vand og varme. Dermed er der sparet et ventilationsanlæg, en fjernvarmeopkobling og solceller på taget. Der er ingen udvendig synlig varmepumpedel, og der er ikke foretaget opgravning til jordvarme. Forhold, som har gjort den samlede bæredygtige LivingBetter løsning økonomisk attraktiv. Boligerne forventes at stå færdige i august 2019. Boligernes energiforbrug til ventilation, varme og varmt vand er beregnet til ca. 3.200 kWh/år.

Ventilationsvinduer foretrækkes i rækkehusbyggeri i Langå

Stor publikumsinteresse

Søren Nørgård udtaler, at der har været stor interesse for husene, som blev solgt på kort tid. Det har været en tilfredsstillelse at kunne tilbyde både et smukt hus med unik beliggenhed og samtidigt mærket at valget af den unikke indeklimaløsning og gode materialer har betydet meget for kundernes valg.

Reference

Signatur Arkitekter har erfaringerne med LivingBetter løsningen fra et rækkehusbyggeri på Tingager ved Randers, bestående af 20 boliger mellem 92 m² og 110 m², opført i gode materialer og godkendt til BR2018. Valget af LivingBetter skete ud fra et ønske om bæredygtighed, forenkling og for at undgå for megen kanalføring og nedhængte lofter i de relativt små boliger. IKM varmepumpen har også her vist sig meget energi-effektiv, og den støjsvage konstruktion gør den velegnet til mindre boliger.

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...

Villa Grenaa

Villa Grenaa

Grenaa

Villa på 135m2 bygget i træ med skiferbeklædning. Energi og indeklimaløsni...