Broerne ved Funder, Gudenåen og igennem Nordskoven

September 2016 blev de eksisterende motorveje forbundet, i øst fra Låsby og i vest ved Funder. Dette var med til at gøre Herning forbundet med resten af motorvejsnettet fra øst. Igennem sølandskab omkring det smukke Silkeborg, krydses Gudenåen af, den flotte 7-fags tvillingebro. Bygherren er Vejdirektoratet. Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

ACO Nordic A/S

Motorvejen omkring Silkeborg
Broerne ved Funder, Gudenåen og igennem Nordskoven

Søndag den 11. september 2016 blev de eksisterende motorveje forbundet, i øst fra Låsby og i vest ved Funder. Dette var med til at gøre Herning forbundet med resten af motorvejsnettet fra øst. Igennem sølandskab omkring det smukke Silkeborg, krydses Gudenåen af, den flotte 7-fags tvillingebro. Broen er 350 meter lang, og er et markant bygværk i Ådalen. Arkitekterne har været bevidste om at bevarer den udsynet over smukke Ådal, både for det publikum som færdes der og af hensyn til trafikanterne. Ligeledes er det blevet tænkt over at den lave bro, som er opbygget på de skrå søjler, som er blevet placeret så skånsom som muligt i forhold til naturen og den velbesøgte Gudenå. Støjskærmene er, som på højbroen i Funder, lavet af klart glas som sikrer udsynet til den flotte natur, som motorvejen føres igennem. Højbroen gennem Nordskoven, placerer motorvejen i en passende højde, så dyrelivet, det aktive publikum i skoven og ved nærliggende badesø, kan nyde naturen uden at bliver generet af motorvejen. ACO har været behjælpelig med broafvanding på flere af mindre og større broer på denne strækning. Dog er de største broer, de 3 nævnte.

Projektdata

Byggesag: Gudenå bro
Bygherre: Vejdirektoratet
Entreprenør på broen i Nordskoven: Arkil A/S
Entreprenør på broen over Gudenåen: MTH A/S
Entreprenør til broen i Funder: Aarsleff A/S
Byggeår: 2012/2016


ACO Produkter: Broafløb HSD-2 med lodret udløb i forskellige højder

 

Produktkoblinger

Linjedræn

Render i forskellige materialer, som polymerbeton, polypropylen og rustfrit


Relaterede projekter

Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn

Nybygning | Aarhus | 2,2 Mia.Kr.


Aflastning af støttevæg ved vejbro

Aflastning af støttevæg ved vejbro

Nykøbing Falster

Projektet er udført i samarbejde med entreprenør Arkil A/S


Ballerup Centrumgade

Ballerup Centrumgade

Anlægsarbejde | Ballerup | 15 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i Ballerup . Selve byggeriet er påbeg...


Birkedalen Greve regnvandsbassin

Birkedalen Greve regnvandsbassin

Projektet har til formål at klimatilpasse området, så kloak systemet er bedre...