Fokus: Indeklimaløsning til boligforeninger

Annonce – Dato 16 maj 2019

Alle boligforeninger kender til problemerne med dårligt indeklima, fugt og skimmel på grund af mangelfuld udluftning. Nu findes der en enkel løsning på problemerne. Når indeklimaet i en etageejendom skal bringes op til moderne standarder, har det indtil nu været et krævende og dyrt projekt. Sådan er det ikke være længere. Med Ventilationsvinduet sikres en konstant tilførsel af frisk luft til boligenhederne – helt enkelt.

Indeklimaløsning til boligforeninger

Sådan fungerer det

Løsningen er uhyre enkel. Ved vinduesudskiftning i boligerne monteres et antal Ventilationsvinduer, som leverer frisk forvarmet luften gennem termostatstyrede ventiler. Ventilationsvinduerne sikrer en konstant tilførsel af frisk luft, som er blevet forvarmet inde i vinduet ved naturens egne kræfter. Dette giver et målbart bedre indeklima samt højere komfort og minimerer risikoen for fugt og skimmel.

Montering

Monteringen af Ventilationsvinduet foregår som med alle andre vinduer. Gennemførte projekter viser, at udskiftningen typisk klares på en enkelt dag pr. bolig. Dette eliminerer behovet for genhusning, hvilket fremhæves af beboerne som en stor fordel og sparer boligforeningen for tunge omkostninger.

Dokumenteret godt indeklima med Ventilationsvinduet

Optimalt luftskifte kræver udsugning

Antallet af Ventilationsvinduer tilpasses Bygningsreglementets krav ift. luftskifte. Hvis luftudskiftningen skal være optimal, kræver det, at der er udsug fra boligen. Dette sker typisk gennem eksisterende aftrækskanaler i bad og køkken eventuelt suppleret med en elektrisk ventilator. Alternativt via en luft/vand udsugningsvarmepumpe, som kan udnytte afkastluften. Både målinger af TI samt beboerundersøgelser viser, at indeklimaet i boliger monteret med Ventilationsvinduet er væsentligt forbedret, og der er således ikke behov for yderligere og kostbar mekanisk udsugning.

Til alle typer byggeri

Ventilationsvinduer produceres, så udtrykket matcher bygningen. VENT1900-serien er tilpasset den gamle bygningskultur, mens VENT2000-serien er designet til moderne byggeri. Vinduerne kan leveres både i træ og træ-alu samt farve efter ønske.

Fordele

  • Nye vinduer med automatisk udluftning
  • Gennemprøvet og dokumenteret
  • Markant forbedret indeklima
  • Hurtig installation + ingen behov for genhusning
  • Grønt alternativ til dyr mekanisk udluftning
  • Tilfredse bygningsejere og boligselskaber
  • Glade beboere anbefaler Ventilationsvinduet

Ved vinduesudskiftning i boligerne monteres et antal Ventilationsvinduer

Succesfulde referencer

Flere boligselskaber har allerede med succes installeret Ventilationsvinduet i forbindelse med renoveringer. Heriblandt Frederikshavn Boligforening og Bolig-kontoret Århus, som er begejstrede for både konceptet og resultaterne. De to foreninger kan samstemmende melde om forbedret indeklima, højere komfort samt glade og tilfredse beboere.

”Egentligt kunne de eksisterende vinduer godt have klaret nogle år mere, men forbedring af indeklimaet står højt på vores prioriteringsliste. Løsningen med at montere Ventilationsvinduer kombineret med at opdatere de mekaniske aftræk var en oplagt mulighed at få prøvet af – og vi er fuldt ud tilfredse med resultatet”, udtaler Jesper Nymark, teknisk chef, Frederikshavn Boligforening.

Referenceprojekter fra LivingBetter A/S

Frederikshavn boligforening

Frederikshavn boligforening

Sæby

Bygherre: Frederikshavn Boligforening. Entreprenør: Frederikshavn Boligfor...

Kræftens Bekæmpelse

Kræftens Bekæmpelse

Indv.renovering | København | 45 Mio.kr

Indv.renovering af kontor, butikker m.m. i København på 5 etager . Selve bygg...

Ndr Frihavnsgade 50

Ndr Frihavnsgade 50

København

Renovering af ældre ejendom med 18 lejligheder og 3 nybyggede taglejlighede...

Villa Grenaa

Villa Grenaa

Grenaa

Villa på 135m2 bygget i træ med skiferbeklædning. Energi og indeklimaløsni...