Byggebranchen mangler afgørende viden om radonsikring

Annonce – Dato 8 Feb 2022

Radon er en økonomisk og sundhedsmæssig tikkende bombe i bygningsmassen.

Byggebranchen mangler afgørende viden om radonsikring

Jackon har gennem mange år i byggebranchen erfaret, at der grundet mangelfuld information og en lang række misforståelser er behov for oplysning om korrekt og bygbar radonsikring blandt både udførende og projekterende.

”Den manglende viden på området betyder, at radon florerer i vores bygningsmasse som en økonomisk og sundhedsmæssig tikkende bombe. Yderligere udfordres vidensniveauet i branchen af, at der eksisterer en lang række myter på området”, siger Martin Bendix, projektrådgiver hos Jackon Danmark A/S.

Krav til et maksimalt radonindhold i indeklimaet

Som en af de førende leverandører af radonsikring i Danmark har Jackon opbygget kvalificeret viden om radons påvirkning af indeklima og sundhed samt løsninger, der sikrer mod indtrængning. Af Bygningsreglementet §332 fremgår krav til et maksimalt radonindhold i indeklimaet på 100 Bq/m³ for byggeri, hvor personer opholder sig. Dette krav, som har været gældende siden 2010, skal være opretholdt i hele bygningens levetid.

 Radon er en økonomisk og sundhedsmæssig tikkende bombe i bygningsmassen

Bygningsmassen fungerer som en radonstøvsuger

Radon trænger ind i vores boliger via revner og sprækker pga. den trykforskel, der er inde i boligen og under boligen. Det betyder, at vores bygningsmasse fungerer som en radonstøvsuger. Radon sætter sig på mikropartikler såsom støv og røg. Når først radonpartiklerne er nået ned i lungerne, udgiver de radioaktiv stråling, der senere kan forårsage lungekræft.

Jackon anbefaler to radonløsninger

Det foreskrives, at man radonsikrer en bygning ved enten tætning eller trykudligning. Jackon anbefaler, at begge metoder anvendes, da virksomheden ser mange eksempler på, at særligt de tyndere radonfolier enten fejlmonteres eller går i stykker, mens byggearbejdet pågår.

Jackon Radon Solution

Til tætning mod radon anbefales Jackon Radon Solution, som er en totalløsning indeholdende en slidstræk foliemembran (radondug) med tilbehør.

Jackon Radon Plade/Jackon Radon Connect

Til trykudligning anbefales Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect, som den absolut mest effektive og anbefalesværdige løsning, fordi den aktivt trækker radon ud af bygningen. Samtidig er den bygbar og nem at lægge.

”Der kan opstå udfordringer med sikringen af radondugen, når der er forskellige faggrupper inde over et projekt. VVS’eren kan komme til at gennemhulle anlægsentreprenørens radonsikring uvidende om, at dette lukker radon ind i bygningen. Det kan også forekomme, at elektrikeren laver huller i dugen, når der føres strøm og efterfølgende glemmer at tætne den. Vi ser også eksempler på, at nogle skærer hul i dugen, hvis der er kommet vand på den for at slippe vandet ud og glemmer at tætne den. Det er derfor en udsat foranstaltning, hvor det ret sent i byggeprocessen kan gå helt galt. Derfor anbefaler vi altid at etablere et suglag med Jackon Radon Plade og Jackon Radon Connect, som en ekstra foranstaltning og garanti for at et forøget radonniveau altid kan nedbringes. Løsningen er bygbar og teknisk god. Entreprenøren, der skal lægge pladen, lægger isolering ovenpå med det samme, så ingen andre faggrupper kan komme til at ødelægge den. Jackon Radon Connect sikrer samtidig korrekt placering af aftræksrøret,” fortæller Martin Bendix.

Jackon Radon Solution

Garanti

Jackon radondug kommer med en systemgaranti på 50 år ved korrekt montering. Radonspærren er testet af SINTEF, der sætter strenge krav til robusthed af materialet.

Dokumenteret effekt

Effekten af Jackon Radon Plade er eftervist af SBi. Levetiden for radonpladen i EPS er 60 år iht. Jackons EPD. Korrekt indbygget EPS forventes at have samme levetid som den bygningsdel, det indbygges i.

Yderligere information: https://www.jackon.dk/, tlf. 76 74 16 11.