Undgå legionella i vandet

Annonce – Dato 11 jan 2018

Med BWT Safeshower desinfektionsanlæg skabes der et trygt og sikkert vandmiljø uden fare for legionella og andre bakterier

Undgå legionella i vandet

Fjern legionella fra vandet

Med BWT Safeshower desinfektionsanlæg skabes der et trygt og sikkert vandmiljø uden fare for legionella og andre bakterier i det varme brugsvand. Anlægget er udviklet til sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Der kan være legionellabakterier til stede i drikkevand. Bakterierne overlever ved vandtemperaturer under 20 °C, men formerer sig ikke. Ved højere temperaturer formerer legionella sig i vandet. Man smittes ved inhalering af små vanddråber/dampe i brusebadet eller ved arbejde med vanddampe m.m.

Vækstbetingelser

Det varme brugs-vand er særligt udsat for legionella bakterier samt rørkonstruktioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stillestående vand.

Fakta om legionella

Legionærsyge, forårsaget af bakterien legionella, er en alvorlig lungebetændelse, som påvirker lever, nyre og nervesystem. Dødeligheden er 20 % ved tidlig behandling og 80 % uden. Stressramte, ældre og personer med dårligt immunforsvar har højere risiko for at blive syge. Kilde: Statens Serum Institut

Her trives legionella

Legionella er bakterier, der naturligt hører til i våde og fugtige miljøer. De trives godt ved relativt høje temperaturer fra 30 til 45 °C, og gror derfor i de fleste vandinstallationer, hvor disse temperaturforhold forefindes. Legionella trives bedst i rørkonstruktioner, hvor der findes blinde ender eller steder med stillestående vand.

Sådan bliver vandet legionellafrit

Første skridt er en analyse af vandkvaliteten, som udføres ved at sende en vandprøve ind til et akkrediteret laboratorie. Hvis legionella konstateres i vandet, kan du i dialog med en konsulent fra BWT få klarlagt den bedste løsning for dig. Alt efter installationerne på det pågældende sted, placeres ét eller flere BWT Safeshower anlæg. Anlægget installeres normalvis foran varmtvandsbeholdere eller varmevekslere.

Ingen brug af farlig kemi

BWT Safeshower anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne. Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand påsygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem, skoler m.fl.

Landsdækkende service

Vi udgør branchens største serviceorganisation med mere end 60 dygtige og erfarne serviceteknikere fordelt over hele Danmark. Vores serviceteknikere har et højt fagligt niveau og uddannes løbende.

Bestil tilbud her.

Fordele ved BWT Safeshower

BWT Safeshower-anlægget bruger ingen farlig kemi, da anlægget kun anvender salt, vand og strøm for at producere desinfektionsvæsken til bekæmpelse af legionella. Det betyder økonomisk drift og sikkert miljø for driftspersonale og omgivelserne.

Anlægget anvendes til bekæmpelse af legionella og andre bakterier i varmt brugsvand på sygehuse, svømmehaller, sportshaller, hoteller, boligforeninger, plejehjem samt behandling af vand til springvand.

Referenceprojekter fra BWT Danmark

Grundfos – demineraliseringsanlæg
VEKS – katalystisk afiltning