Strategisk samarbejde i miljøets interesse

Annonce – Dato 17 nov 2022

Genbrugsplast indgår i produktion af spildevandsprodukter fra Lauridsen

I 2020 blev der indgået en bred politisk aftale, som fremmer cirkulær økonomi. Med aftalen ønsker man at genanvende mere plastik, som ellers ville være endt på forbrændingen. Genbrugsvirksomheden Rimeco og Lauridsen er netop indgået i et strategisk samarbejde, hvor genanvendelsen af dansk plastaffald øges. Den genanvendte plast laves til produkter, som anvendes i den danske spildevandssektor.

Plastgranulat fra neddelte kablerPlastgranulat fra neddelte kabler

Rimeco neddeler og granulerer kabler, hvoraf en stor andel er kobber, som sælges til smelterierne i Europa. Den resterende del, som er plastik, sendes fremover til Lauridsens produktion i Polen, hvor det indgår i produktionen i dets oprindelige form – uden nogen form for tilsætningsstoffer.
Rimeco og Lauridsen har i samarbejde fået en End-of-waste kategorisering af plastgranulaten af den stedlige myndighed. Kategoriseringen og kravene hertil er defineret i affaldsbekendtgørelsen, men det betyder kort og godt, at affaldet lever op til en række krav stillet i lovgivningen. Det skaber tillid og sikkerhed omkring kvaliteten af produkterne.

Fem gange mindre CO₂-udledning med genbrugsplast

Set fra et bæredygtighedsperspektiv har Lauridsen fået lavet en livscyklusanalyse af et akkrediteret institut (LCA), som indikerer, at produktionen af et kilo i genbrugsplast udleder ca. halvdelen af den CO₂, som udledes, når der produceres i beton. Beton er et alternativt materiale på den type færdigvarer, som Lauridsen laver. Dertil har du vægtforskellen mellem de færdige produkter. CO₂-udledningen ved produktionen af én forhøjerring i genbrugsplast er dermed ca. 5 gange lavere, end det er, hvis den er produceret i beton. Derudover skal man have det arbejdsmiljømæssige in mente for installatøren, idet installatøren skal løfte væsentligt mindre.

Genbrugsplast indgår i produktion af spildevandsprodukter fra LauridsenGenbrugsplast indgår i produktion af spildevandsprodukter fra Lauridsen

Mere plast undgår forbrændingen

Vi ser frem til samarbejdet mellem Lauridsen og Rimeco, og er glade for, at vi nu bidrager til at genanvende endnu mere plast fra den danske affaldsstrøm, som ellers ville være gået til forbrændingen. 
Det synes vi giver god mening.

Nedsat affaldsgenerering

Tiltaget bidrager til FN’s verdensmål 12, herunder delmål 12,5, som sigter efter at vi inden 2030 har reduceret affaldsgenereringen væsentligt gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

Yderligere information: www.lhi.dk, tlf. 75 16 90 29.

Referenceprojekter fra Lauridsen Handel & Import A/S

Kristianiagade 9

Kristianiagade 9

København

Etablering af Teater

Etablering af Teater

Indv.renovering | Odsherred | 6,7 Mio.kr

Indv.renovering af kulturhus i Odsherred . Selve byggeriet er påbegyndt janua...

Ombygning/renovering af Varde Kasserne

Ombygning/renovering af Varde Kasserne

Indv.renovering | Varde | Uoplyst

Indv.renovering af boligbyggeri m.m. i Varde . Selve byggeriet er påbegyndt n...

Royal Arena i Ørestad Syd

Royal Arena i Ørestad Syd

Nybygning | København | 820 Mio.Kr

Nybygning af idrætshal/gymnastiksal i København på 4 etager . Selve byggeriet...