Brugsvand cirkulations ventiler

Brugsvand cirkulations ventiler

Brugsvand cirkulations ventiler

Brugsvandsventiler - Ventiler til cirkulation af varmt brugsvand

Termostatisk brugsvandsventil i rustfri stål

CirCon er en reguleringsventil i rustfri stål AISI 316 til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation.

Ventilen regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer den. Derved sikres en termisk balance i hele det varme brugsvandsanlæg.

Ventilen forindstilles på en skala til en given temperatur i intervallet 37°C til 65°C.

Termostatisk brugsvandsventil i rustfri stål

TemCon er en reguleringsventil i rustfri stål AISI 316 til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation.

Ventilen kontrollerer automatisk temperaturen på cirkulationsvandet. Derved sikres en termisk balance i hele det varme brugsvandsanlæg.

Ventilen forudstilles på en skala til en given temperatur i intervallet 37°C til 65°C.

TemCon er konstrueret med et by-pass, der går uden om den termiske del af ventilen. TemCon er derfor velegnet til varmtvandsanlæg med bakterieproblemer, f.eks. legionella. Her anvendes et forløb med en forhøjet vandtemperatur mellerm 70°C og 80°C i intervallet.

Dynamisk Strengreguleringsventil til brugsvandsanlæg med cirkulation

Den dynamiske strengreguleringsventil er produceret i rustfrit stål for at sikre højest mulig korrosionsbestandighed i varmt brugsvand, men der er tale om særdeles velkendt og gennemprøvet teknologi. Det er nemlig kun materialevalget, der adskiller ventilen fra en af Freses klassikere - Frese ALPHA - der gennem adskillige år er blevet brugt i varme- og køleanlæg over hele verden.

Ventilens dynamiske egenskaber sikrer balancen hele vejen rundt i systemet, uanset varierende tryk og vandets temperatur. Når den er installeret med den indsats, der passer til brugsvandsanlæggets størrelse, vil der altid løbe præcis den mængde vand igennem, der er behov for, for at kompensere for varmetabet i rørene. Dermed vil der altid være hurtig adgang til varmt vand på selv det fjerneste tappested, så forbrugerne ikke skal vente.

Flowstyring kommer især til sin ret, i takt med at blandt andet fjernvarmeselskaber af forskellige årsager arbejder med lavere temperaturer. Det kan udfordre den temperaturstyrede cirkulation, mens Frese ALPHA Sanitary er helt uafhængig af den udvikling. Fordi Frese ALPHA Sanitary udfører sin balancerende opgave helt uafhængigt af vandets temperatur, er ventilen ideel til termisk desinfektion i anlæg med varmt brugsvand, da processen kan udføres efter behov uden at påvirke driften af anlægget.

Legionella i varmt brugsvand

Over 90 % af alle tilfælde af legionærsygdom er forårsaget af Legionella pneumophila.

De fleste andre typer af legionellabakterier reagerer på samme måde som Legionella pneumophila på termisk desinfektion.

Legionellabakterier trives og formerer sig i vandtemperaturer mellem 20°C og 50°C.

Legionellabakterier i en koncentration af 100.000 kolonidannende enheder pr. liter (cfu/l) eller højere er ikke usædvanlige på bunden af konventionelle varmtvandsbeholdere, som opretholder en temperatur mellem 20°C og 50°C.

Under optimale forhold kan legionellabakterier formere sig fra uskadeligt niveau til sundhedsskadeligt høje koncentrationer på mindre end fem døgn.

HÅRDFØR

Velkendt teknologi

Robust design

Korrosionsbestandig

Sikret mod fejljustering

Stopper ikke til

EFFEKTIV

Balance i anlægget uanset temperatur

Hurtig adgang til varmt vand ved alle tappesteder

Selvbalancerende

INSTALLATIONSVENLIG

Nem at installere - Ingen krav til lige rørlængde før og efter ventilen

Nem at vedligeholde - Udtagelig indsats til afkalkning

Kompakt - nem at installere på begrænset plads

Udskiftelige indsatser, hvis flowet ønskes ændret

Produktprogram dækker et bredt flowområde

CirCon

CirCon

Termostatisk brugsvandsventil i rustfri stål

Læs mere

ALPHA Sanitary

ALPHA Sanitary

Optimal systembalance og legionellabekæmpelse i én kompakt ventilløsning

Læs mere

TemCon

TemCon

Termostatisk brugsvandsventil i rustfri stål

Læs mere

Frese ALPHA Sanitary - brochure
Teknisk information

Teknisk information

Billeder, videoer, tegninger, modeller, technotes og meget mere

Læs mere

CAD tegninger

CAD tegninger

Se tegningerne her

Læs mere

BIM tegninger

BIM tegninger

Se vores BIM tegninger her

Læs mere

Videoer

Videoer

Se vores videoer her

Læs mere

Relaterede produkter

Reguleringsventiler varme & køl

Reguleringsventiler varme & køl

Ventiler til effektiv indeklimakontrol til bygninger


Dynamisk Radiatorventil

Dynamisk Radiatorventil

En dynamisk radiatorventil til 2-strengs radiatorsystemer


Nyheder fra Frese A/S

Digital teknologi giver både komfort og energi-besparelser

Digital teknologi giver både komfort og energi-besparelser

Avancerede ventiler og digitale aktuatorer fra Frese hjælper i optimeringen a...

Udfordringer med skidt i dit varme- eller kølesystem?

Udfordringer med skidt i dit varme- eller kølesystem?

Undgå snavs i systemet med en Frese MODULA bypass-enhed

Nedbring pumpens energiforbrug med Freses PV Compact differenstrykregulator

Nedbring pumpens energiforbrug med Freses PV Compact differenstrykregulator

Se PV Compact, Spectrum-serie på Freses stand på VVS’23-messen

ALPHA Sanitary sikrer maksimal effekt af cirkulation og vandbehandling

ALPHA Sanitary sikrer maksimal effekt af cirkulation og vandbehandling

ALPHA Sanitary giver cirkulation og vandbehandling optimale forhold