Få styr på fugtproblematikken ved indvendig efterisolering

Annonce – Dato 16 Dec 2021

I mange ældre bygninger med massive ydermure oplever man dårlig indeklima, kuldestråling fra de uisolerede vægge og et højt energiforbrug. Samtidig øger en kold, massiv ydervæg, som følge af fugt, risikoen for udvikling af skimmel. Særligt, hvis man placerer møbler som skabe, sofaer m.v. tæt op ad væggen.

Indvendig efterisolering løser problemet med kolde vægge – men til gengæld risikerer en traditionel indvending efterisolering at skabe et nyt problem med skimmelsvamp og råd.

ISOVER har udviklet RetroWall® System, som automatisk måler og regulerer luftfugtigheden i et lille, kontrolleret hulrum mellem ydermuren og isoleringen. Dermed bliver fugten, der giver mulighed for udvikling af skimmelsvampe eller råd, fjernet. Samtidig sikrer de højisolerende RetroWall® glasuldsplader mod kuldestråling fra ydervæggen.

Landsdækkende installatørnetværk

For at sikre en kvalificeret rådgivning har ISOVER etableret et landsdækkende netværk af certificerede installatører - en ISOVER Partner er certificeret i RetroWall Systemet. 

Saint-Gobain Isover, efterisolering

Installatøren laver som del af tilbudsgivningen en grunddig forundersøgelse. Formålet med undersøgelsen er at vurdere bygningens stand og egnethed. Ikke alle bygninger egner sig til at få foretaget en indvendig efterisolering, heller ikke med RetroWall. Skader på fx facade, sokkel og tagrender kan medføre et højere vandtryk på ydervæggen end tilrådes. Alt dette tager den certificerede ISOVER Partner med i betragtning når bygningen vurderes.

Ved forundersøgelsen vurderer installatøren om væggen egner sig til montage af RetroWall System. Her er der, som nævnt, fokus på blandt andet sokkel samt udvendig facade, og en visuel vurdering af den indvendige ydervæg. Installatøren ved nøjagtig, hvad han skal være opmærksom på.

At få installeret RetroWall System i ældre ejendomme er med til at værdisikre bygningen, bidrage til et bedre energimærke og i sidste ende øge komforten i boligen. Samtidig er det et sikkert valg, fordi isoleringssystemet har en indbygget alarm, så bygningsejer eller –administrator har adgang til.

Himmerland Boligforening – et renoveringsprojekt med fokus på lejernes komfort og sundhed

De gamle karréejendomme i afdeling 12 på Kastetvej i Aalborg Vestby er bygget i røde mursten, og det fine facadeudtryk ønskede Himmerland Boligforening ikke at ændre. Desuden er der ikke plads på det smalle fortov til at mure 30-40 cm uden på de eksisterende bygninger. En klassisk problemstilling, som generelt gør det svært at energirenovere mange bygninger af ældre dato.

Saint-Gobain Isover, affugter

Testet og blåstemplet af DTU

De mange bygninger, der ikke kan isoleres udefra, bør stadig energirenoveres – både af hensyn til miljøet og de mennesker, der skal bo og opholde sig i bygningerne. Men ved indvendig isolering opstår der let fugt og skimmel inde bag isoleringen, fordi luftfugtigheden bliver for høj. Den kode har Saint-Gobain ISOVERs udviklere sat sig for at knække, og det førte til ISOVER RetroWall, som løbende måler og regulerer luftfugtigheden via en indbygget affugter,” fortæller Peter Hedegaard, Business Relations Director hos Saint-Gobain Denmark A/S.

Affugteren holder konstant luftfugtigheden nede på et tilpas niveau og fjerner dermed risikoen for fugt og skimmelsvamp. Det patenterede system har så unikke og banebrydende egenskaber, at det er blåstemplet af DTU BYG, Institut for Byggeri og Anlæg efter en længere testperiode.

Har du brug for rådgivning til et projekt? Kontakt os for en uforpligtende dialog eller læs mere på saint-gobain.dk

Referenceprojekter fra Saint-Gobain ISOVER

Naturcenter Hindsgavl

Naturcenter Hindsgavl

Anlægsarbejde | Middelfart Kommune | 0,3 Mio.kr

Anlægsarbejde af samlingssteder i Middelfart Kommune . Selve byggeriet er påb...