Naturcenter Hindsgavl

Anlægsarbejde af samlingssteder i Middelfart Kommune . Selve byggeriet er påbegyndt oktober 2016 med en beregnet byggeperiode på 1 måned til en anslået udgift på 0,3 mio.kr.

Bygherren er Middelfart Kommune . Projektet udføres i form af ikke afklaret . ,..

PRODUKTKOBLING: Bygningsisolering

Bygningsisolering

ISOVER Bygningsisolering omfatter alle de bløde isoleringsprodukter, der anvendes i det indvendige byggeri.

Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl er et fyrtårnsprojekt, hvad angår bæredygtighed

Aktivitets og Naturcenteret i forbindelse med Naturparken Hindsgavl Dyrehave i Middelfart er opført med ISOVER Plus Systemet, som er specielt udviklet til at undgå linietab og kuldebroer.

Huset er på 580 m2, hvoraf 180 m2 er uopvarmede arealer og opfylder energikravet til et Passivhus. Kravet for et passivhus er et total årligt energibehov til rumopvarmning på blot 15 kWh/m2. At det kan lade sig gøre skyldes ikke mindst en meget høj isoleringsevne – og dermed et minimalt varmetab – som er opnået ved at anvende ISOVER Plus Stolper og en isoleringstykkelse på 300mm. U-værdien for ydervæg mod det fri er blot 0,13.

ISOVER Plus stolpen sikrede en hurtig montage, hvilket havde betydning for økonomien i det samlede projekt. Så udover at stolpen fremover vil være med til at sikre energibesparelser, har den også gjort det muligt at udføre byggeriet inden for de økonomiske rammer.

AART arkitekter kalder aktivitets- og naturcentret ”et fyrtårnsprojekt inden for integreret energidesign og ansvarligt byggeri ”. Der er tænkt energibesparelser ind i alle dele af byggeriet. Lige fra orientering af huset, konstruktion og isolering til udnyttelse af jordvarmeanlæg og solceller.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos FaktaNet Live

Involverede firmaer

Bygherre
Middelfart Kommune

Flere produkter fra Saint-Gobain ISOVER

Tagisolering

Tagisolering

ISOVERs Tagisolering omfatter forksllige kombinationsmuligheder til isolering...


Teknisk isolering

Teknisk isolering

ISOVER tilbydder en lang række løsninger til ioslering af tekniske installati...