Attraktiv totaløkonomi

Annonce – Dato 15 sep 2020

Nu er skalmuren ikke længere en forsinkende faktor ved byggeri af etageboliger. Tværtimod. Det banebrydende ISOVER WeatherProof® Facade System reducerer byggeperioden for ethvert nybyggeri med skalmur betragteligt. Samtidig forbedrer det byggeriets totaløkonomi væsentligt sammenlignet med en traditionel isoleringsløsning.

Det er der to gode grunde til: For det første kan isoleringsarbejdet udføres fra start til slut uden at blive afbrudt af skalmuringen. Det er en langt mere effektiv proces.

WeatherProof isolering fra Isover

For det andet – og her bliver det rigtig interessant – bliver den udvendige isolering færdiggjort mærkbart hurtigere end med traditionel isolering og opmuring. Det betyder, at der kan sættes varme på byggeriet betydelig tidligere end normalt, så den indvendige aptering kan komme i gang. Derfor bliver hele byggeriet tidligere færdigt og klar til at tage i brug. Selv en stram tidsplan bliver nemmere at overholde.

Hemmeligheden bag de opsigtsvækkende fordele er en patenteret systemløsning. Glasulden i ISOVER WeatherProof® Facade System kan modsat andre typer isolering tåle at stå ubeskyttet mod vejrliget – nedbør og vind – i op til 12 måneder. Uanset hvor dårligt vejret er. Kun de yderste få millimeter isolering bliver fugtig, og fugten fordamper straks, når regnen ophører. Med det innovative system er bland andet vinterbyggeri blevet en betydelig mindre udfordring.

ISOVER WeatherProof® Facade System

Nemt at arbejde med

ISOVER WeatherProof® Facade System er nemt at arbejde med – og isoleringsarbejdet af facaden udføres i én samlet proces helt nede fra fundamentet og op til tagkanten. Løsningen er en 2-lags løsning, hvor man inderst bruger ISOVER Murfilt og yderst ISOVER WeatherProof®. 2-lags løsningen er med til at sikre et ensartet isoleringslag uden kuldebroer.

De enkelte elementer låser sig til hinanden og bagmuren som en ubrudt helhed, og de fastgøres til facaden med murbindere og låseskiver. Overskydende isolering skæres let af. Ganske enkelt. Når facaderne er isoleret, kan den indvendige færdiggørelse af byggeriet gå i gang – elektricitet, vægge, maling osv. – og skalmuren kan bygges op, når det passer ind i tidsplanen.

Kuldebroer og brandsikring

Kuldebroer

Kuldebroer i facader har stor effekt på transmisionstabet, det har flere studier vist. Med ISOVER WeatherProof® Facade System får du en ensartet opbygning på hele facaden uden markante isoleringsspring ved åbninger og gennemføringer.

Brandsikring

ISOVER WeatherProof® Facade System er ubrændbare glasuldselementer kombineret med ISOVERs murfilt. Det giver bedste brandsikring både når produktet er lagret på byggepladsen, og under opførelse, hvor produktet kan hænge ubeskyttet i op til 12 måneder, - og naturligvis i hele levetiden for den færdige bygning.

Du kan bruge den samme løsning i hele konstruktionen og skal ikke brandsektionere facaderne eller være opmærksom på åbninger og gennemføringer.

Alle byggeriets partere har en fordel

ISOVER WeatherProof® Facade System har indbyggede fordele for alle involverede

  • Bygherren får en god totaløkonomi og tidligere ibrugtagning.
  • Rådgiveren får en bedre planlægning og kvalitetssikring.
  • Entreprenøren får en hurtigere byggeproces med færre byggestop

Læs mere om ISOVER WeatherProof®

Referenceprojekter fra Saint-Gobain ISOVER

Naturcenter Hindsgavl

Naturcenter Hindsgavl

Anlægsarbejde | Middelfart Kommune | 0,3 Mio.kr

Anlægsarbejde af samlingssteder i Middelfart Kommune . Selve byggeriet er påb...