Enghaveparken

Enghaveparken er efter sin ombygning blevet en del af Københavns største klimaprojekt og indgår i den samlede skybrudshåndtering af hele Vesterbro, ved at rense og genbruge regnvand til rekreative formål. ​

PRODUKTKOBLING: Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller

Se vores løsning her

Det nye Enghaveparken kan tilbageholde op til 22.600 m3 regn- og overfladevand fra bl.a. Carlsberg Byen, så de mange omkostningsfulde oversvømmelser ved skybrud undgås og håndteringen af fremtidens stigende regnmængder sikres. De store mængder overfladevand fra Carlsberg Byen ledes til Enghaveparkens underjordiske magasiner, hvor det renses i en rensezone placeret bag Enghaveparkens musikpavillon og sceneplads.

Rensezonen består af et innovativt og miljøvenligt anlæg fra WaterCare Filtration der reducerer vandets partikler, næringsstoffer og tungmetaller. Derefter kan vandet bruges til parkens vandrender og vanddyser i springvandshaven.

Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Flere produkter fra WaterCare Filtration

Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering

Fjernelse af partikler, fosfor og tungmetaller


Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller

Se vores løsning her


Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Se vores løsning her


Referenceprojekter fra WaterCare Filtration

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Anlægsarbejde | Køge | 25 mio.kr

Anlægsarbejde af togstation i Køge . Selve byggeriet er påbegyndt juli 2021 m...

Vejvands-renseanlæg Ørestad

Vejvands-renseanlæg Ørestad

København S

Danmarks største rensningsanlæg til overfladevand Bygherre: HOFOR A/S (Hov...

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

Støvring

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tun...

​S/K Lynetten

​S/K Lynetten

Anlægsarbejde | København | 290 mio.kr

Anlægsarbejde af trafik & kommunikation i København . Selve byggeriet er påbe...