O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tungmetaller i processpildevandet. Koncentrationerne oversteg langt den tilladte udledning i henhold til spildevandstilladelsen. Få alle detaljer om dette projekt med abonnement hos Byggefakta Smart

Involverede firmaer

WaterCare Filtration

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tungmetaller i processpildevandet. Koncentrationerne oversteg langt den tilladte udledning i henhold til spildevandstilladelsen. ​

I sommeren 2018 etablerede støberiet et Watercare Filtration HMR-rensningsanlæg, hvor alt processpildevand udledes til. Første kontrolmåling efter etableringen viste, at udledningen af tungmetaller var under <4 μg/L. ​

Tidligere målinger havde vist koncentrationer af bl.a. kobber på op til 45.500 μg/L. Rensningsanlægget har vist sig at være særdeles effektivt til processpildevand med meget høje koncentrationer af tungmetaller.


Produktkoblinger

Fjernelse af tungmetaller

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tungmetaller i processpildevand ...


Relaterede projekter

Belysning til køletunnel i Ringsted

Kamstrup

Kamstrup

Tilbygning | Skanderborg | 30 Mio.kr

Tilbygning af industri (fabrik) i Skanderborg . Selve byggeriet er påbegyndt ...

Novo Nordisk - Kalundborg

Novo Nordisk - Kalundborg

Nybygning | Kalundborg | 1500 Mio.kr

Nybygning af industri (fabrik) i Kalundborg på 3 etager hvor den ene etage er...

Stauning Whisky

Stauning Whisky

Nybygning | Ringkøbing-Skjern | 35 Mio.kr

Nybygning af industri (fabrik) i Ringkøbing-Skjern . Selve byggeriet er påbeg...