Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller

Tungmetaller skader vores vandmiljø ​

Tungmetaller såsom zink og kobber i vandmiljøet, er i større koncentrationer særdeles giftigt for vandlevende organismer, planter, dyr og fisk. Tungmetalholdig tagvand skal derfor renses for ikke at overskride grænseværdien. Regnvand er svagt syreholdigt, og har samtidig et lavt indhold af opløste stoffer. Derfor er det så aggressivt, at det kan opløse zink, kobber og bly. Dette kan ved afstrømning til en recipient, overskride grænseværdien med op til en faktor 10.000, hvorfor rensning er nødvendigt for at opretholde et naturligt vandmiljø.

Løsningen er et Watercare Filtration HMR anlæg

WaterCare Filtration HMR anlæg renser vandet og reducerer herigennem indholdet at tungmetaller, så det kan udledes direkte til recipient (sø, å, kanal, havn) eller til nedsivning. Vandet ledes først til for-rensning i et sandfang, hvorefter det med gravitation føres til HMR og herefter direkte videre til det ønskede udledningspunkt. Der er ingen kemi, strøm eller støjgener forbundet med anlægget. ​

HMR Class 1 kan anvendes, hvor der stilles meget høje krav til vandkvaliteten, mens HMR Class 2 anvendes ved mindre skrappe krav. En typisk installation vil være nedgravet, og dermed næsten usynlig. Kun nogle få dæksler vil være nødvendige for udskiftning af sorbentmaterialet inde i tanken.

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand

Fjernelse af tungmetaller i tag- og overfladevand

WaterCares HMR anlæg fås, som standard, til villaer op til 500m²

Læs mere

Projekter

Projekter

Man forlænger Lemvig havns eksisterende højvandsmur med hele 280m

Læs mere

Lynetten - Projekt

Lynetten - Projekt

Bundmaling til lystbåde er de senere år blevet mere miljøvenlige

Læs mere

Relaterede produkter

Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering

Fjernelse af partikler, fosfor og tungmetaller


Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Se vores løsning her


Referenceprojekter fra WaterCare Filtration

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Anlægsarbejde | Køge | 25 mio.kr

Anlægsarbejde af togstation i Køge . Selve byggeriet er påbegyndt juli 2021 m...

Vejvands-renseanlæg Ørestad

Vejvands-renseanlæg Ørestad

København S

Danmarks største rensningsanlæg til overfladevand Bygherre: HOFOR A/S (Hov...

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

Støvring

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tun...

Enghaveparken

Enghaveparken

København

Enghaveparken er efter sin ombygning blevet en del af Københavns største kl...

Nyheder fra WaterCare Filtration

Regnvand: En uudnyttet ressource?

Regnvand: En uudnyttet ressource?

Vendelbo Spedition genbruger regnvand til vask af lastbiler med et WaterCare ...

Forsinker efterårets vandmængder dit byggeprojekt?

Forsinker efterårets vandmængder dit byggeprojekt?

En tidsbesparende løsning til effektiv håndtering af regn- og overfladevand

Kategorier