Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Fjernelse af fosfor og tungmetaller

Brug af materialer som kobber, zink eller bly på tage eller facader har givet arkitekter, ingeniører og myndigheder nye udfordringer i form af et skadet vandmiljø og skadet dyre- og planteliv i vandmiljøet. Overfladevand er forurenet med kobber fra bremseklodser, partikler fra slid på dæk, zink fra galvaniserede overflader, kviksølv fra kulafbrænding og fosfor fra dødt plantemateriale, andet omsat organisk materiale eller fra industrielle udledninger og atmosfærisk disposition på landjorden. Især for høje fosforkoncentrationer er problematiske i vandløb og åer, fordi næringsstofbelastningen kan føre til eutrofiering (overgødning) og algeopblomstring. Dette skaber både iltsvind til skade for planter og dyreliv samt uklart og grumset vand, som sætter begrænsninger i ønsket om at benytte vandet til rekreative formål i bybilledet, såsom vandkanaler mm. ​

Løsningen er et Watercare filtration PHMR anlæg

WaterCare Filtrations PHMR anlæg er et produkt, der har til formål at fjerne fosfor, tungmetaller og miljøfremmede stoffer fra vandet i ét samlet produkt. ​

Heraf kommer navnet PHMR som står for ”Phosphor and heavy metal remover”. ​

PHMR reducerer indholdet af forureninger, så det ikke skader hverken jorden, grundvandet, dyre- og plantelivet eller recipienterne. Ligeledes kan PHMR benyttes til at reducere fosforindholdet med henblik på at få vandet til at fremstå klart og med høj sigtbarhed, i ønsket om at benytte det til rekreative formål.

Relaterede produkter

Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs filtrering

Fjernelse af partikler, fosfor og tungmetaller


Fjernelse af tungmetaller

Fjernelse af tungmetaller

Se vores løsning her


Referenceprojekter fra WaterCare Filtration

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Anlægsarbejde | Køge | 25 mio.kr

Anlægsarbejde af togstation i Køge . Selve byggeriet er påbegyndt juli 2021 m...

Vejvands-renseanlæg Ørestad

Vejvands-renseanlæg Ørestad

København S

Danmarks største rensningsanlæg til overfladevand Bygherre: HOFOR A/S (Hov...

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S

Støvring

O. Storm Sørensen Bronzestøberi A/S udledte meget høje koncentrationer af tun...

Enghaveparken

Enghaveparken

København

Enghaveparken er efter sin ombygning blevet en del af Københavns største kl...

Nyheder fra WaterCare Filtration

Regnvand: En uudnyttet ressource?

Regnvand: En uudnyttet ressource?

Vendelbo Spedition genbruger regnvand til vask af lastbiler med et WaterCare ...

Forsinker efterårets vandmængder dit byggeprojekt?

Forsinker efterårets vandmængder dit byggeprojekt?

En tidsbesparende løsning til effektiv håndtering af regn- og overfladevand