Selvbærende facader med træstruktur til Kalvebod Brygge

Annonce – Dato 7 Apr 2020

Når DSB’s gamle godsterminal på Kalvebod Brygge omdannes til en hip kontorejendom, bliver det med facader i højstyrkebeton på ejendommens gavle.

Hi-Con A/S, der er specialister i at producere skræddersyede elementer i højstyrkebeton. Her får Hi-con for alvor lov til at bringe deres ekspertise i spil, når de skal producere knap 1300 m2 selvbærende facadeelementer med træstruktur, som matcher ejendommens eksisterende udtryk.

Renderingen af Vilhelm Lauritzen ArkitekterRenderingen af Vilhelm Lauritzen Arkitekter, illustrerer slutresultatet af renoveringen af DSB’s tidligere godstermi-nal.

Selvbærende facader og træstruktur

Højstyrkebeton er et unikt materiale, hvis egenskaber gør det muligt for Hi-Con at producere elementer, der lever op til det eksisterende udtryk. Materialet er særdeles velegnet til renoveringsprojekter, hvor der stilles krav til både elementernes designmæssige udtryk samt belastning på bygningen.

De 70 isolerede og selvbærende facadeelementer med træstruktur skal fremstå i det originale udtryk med afmærkninger fra forskallingsbrædder. Facadeelementernes træstruktur er nøje udvalgt for at mat-che de samme 120 mm let afhøvlede planker, som er benyttet på det originale fundament. Derudover indfarves facaderne med en varm lysegrå farve for at opnå bygningens oprindelige grå nuance.

Eksempel på en træimiteret overflade på Strandingsmuseet i ThorsmindeDe 70 isolerede og selvbærende

Eksempel på en træimiteret overflade på Strandingsmuseet i Thorsminde

Facadeelementerne består af en 40 mm tynd forplade, der er forberedt med isolering på bagsiden og måler over 7 meter i højden. Ved hjælp af integrerede bæreribber er facadeelementerne selvbærende til fundament og fastgøres kun vandret på simple beslag på dækket. Dermed tilfører elementerne ikke byg-ningen yderligere belastning. De integrerede bæreribber fungerer ydermere som bæring af fire altaner og én ligeløbstrappe i højstyrkebeton.

Trapper og altaner

Udover de cirka 1300 m2 facader, leverer Hi-Con fire styks 18-meter lange altaner samt en ligeløbstrappe, der samlet spænder over 24 meter. Altanerne monteres med bolte i indstøbte gevindhuller, der er forbe-redt i facadens bærende ribber, mens trappen er delvist understøttet af søjler og delvist fastgjort på facaden. Således føres lasten også her til terræn og mindsker belastningen på bygningen.

3D illustration af den vestlige gavl på den kommende kontorbygning

3D illustration af den vestlige gavl på den kommende kontorbygning samt detaljebilleder af facadepladen, hvor alta-nerne er monteret.

Om Hi-Con

Betegnelsen "UHPC" anvendes i dag om mange forskellige typer af betoner, men kun få af dem er gen-nemtestede og dokumenterede til bærende konstruktioner. Hi-Cons UHPC matricer har en middelkube-styrke på 160 MPa og anvender altid højstyrke- rustfrie stålfibre. Siden 2001 har Hi-Con videreudviklet og testet deres generation af højstyrkebeton og ved, hvordan materialet reagerer i forhold til både belast-ning, holdbarhed og brand. Hi-Con er specialister i højstyrkebeton og udnytter materialet til at gøre drømme om unik arkitektur til virkelighed. Den ekstremt stærke og holdbare beton anvender Hi-Con til blandt andet at skabe skræddersyede altaner, trapper og facader til byggeprojekter i hele Europa.

Referenceprojekter fra Hi-Con A/S

STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE

STRANDINGSMUSEUM ST. GEORGE

Tilbygning | Holstebro | 32 Mio.kr

Tilbygning af museum i Holstebro på 1 etager . Selve byggeriet er påbegyndt o...

Nicolinehus

Nicolinehus

Nybygning | Aarhus | 1000 mio.kr

Bricks A/S opfører boliger og erhverv mellem Bassin 7 og lystbådehavnen, Aa...

DLG Siloen

DLG Siloen

Nybygning | Aalborg | 103 Mio.kr

Nybygning af boligblokke i Aalborg med 110 lejligheder på 13 etager hvor den ...

Nabolaget - 2. etape Katrinebjerg, Møllevangs Allé

Nabolaget - 2. etape Katrinebjerg, Møllevangs Allé

Nybygning | Aarhus | 140 mio.kr

Nybygning af boligblokke svarende til 4 bygninger i Aarhus med 118 lejlighede...