Promat brandbeskyttelse

Annonce – Dato 18 Dec 2018

Brand i et byggeri er i sig selv altid en katastrofe, om end med stærkt varierende påvirkninger af konstruktioner og miljø. Men ofte er det ikke den oprindelige brand, som efterfølgende giver anledning til de største skader. Var branden blevet begrænset til det område eller lokale, hvor den var opstået, ville de efterfølgende skader være minimeret. Men røg- og sodskader, der spredes til resten af byggeriet, er ofte årsag til en væsentlig forøgelse af den reelle skade og dermed omkostningerne.

Brandsikkerheden tilsidesættes

Det er de færreste byggerier, hvor man ikke, umiddelbart efter at væggene er rejst, eller etagedækket er støbt, begynder at bore eller skære huller i de nye konstruktioner. Og naturligvis er det umuligt at forestille sig et moderne byggeri uden el- og datakabler, eller uden vand og afløb, men alt for ofte tilsidesættes brandsikkerheden i disse tilfælde. Omhyggeligt udarbejdede brandstrategier gennembores bogstavelig talt på byggepladsen, når installationer skal føres frem fra rum til rum, uden tanke for at man i mange tilfælde åbner for røg og brand i konstruktioner, der er projekteret som brandklassificerede.

Brandklassificeringen skal retableres

De fleste aktører er nok bekendt med, at åbnes en skillevæg for gennemføringer af installationer, skal selve gennemføringen efterfølgende sikres, så brandklassificeringen af væggen genoprettes. Det samme gælder naturligvis for etageadskillelser. Er væg eller dæk i brandmæssig henseende klassificeret som en 30 eller 60 minutters (eller længere tid) konstruktion, er det bygherres ansvar at en gennemføring er sikret på mindst samme niveau, som var væggen eller dækket intakt. Et ansvar som rådgivere og udførende er medansvarlige for bliver udlevet. Men i virkelighedens verden ser man desværre alt for tit eksempler på at denne viden ikke på pladsen omsættes til korrekte handlinger. Mange åbninger sikres helt enkelt ikke, så der i tilfælde af brand ikke er nogen hindring for at røg og flammer spredes i et ganske unødvendigt omfang. Og en korrekt sikring af en gennemføring eller fuge gøres ikke ved blot at stoppe forhåndenværende isolationsmateriale ind åbningen eller fugen!

Komplet serie af produkter til passiv brandsikring

Korrekt lukning af gennemføringer kan udføres med dertil udviklede materialer. Promat producerer og tilbyder en komplet serie af produkter, der er testet og godkendt for anvendelse til lukning af gennemføring i op til 240 minutter. Fugemasser, rørmanchetter, laminater og formstøbte komponenter, der alle er testet iht. de nyeste EU-standarder.

Yderligere oplysninger: www.promat.nu, tlf. 73 66 19 99.

Virksomhedens politik for datahåndtering, integritet og cookies

Du accepterer, at vi indsamler data, når du besøger vores hjemmeside og benytter vores serviceydelser. I vores integritetspolitik forklarer vi, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi bruger dem til.
Læs mere...

OK, jeg forstår