Markedets mest UV-bestandige undertag

Annonce – Dato 9 Aug 2018

Varme somre, som vi har oplevet den i år, stiller store krav til holdbarheden af undertage på de nybyggerier og tagrenoveringer, som er i gang. Jo mere UV-stråling, der rammer et undertag, jo mere nedbrudt bliver filmen, som ligger inden i.

Et nyt og unikt produkt

Hos Komproment kunne man derfor se, at der var behov for at levere et undertag i en helt anden kvalitet, end hvad man ellers har set på markedet. Ved at ilægge et aluminiumslag over filmen i Viking 400 har Komproment udviklet et nyt og unik produkt, som markedet ikke har set før. Aluminiumslaget beskytter filmen, som skal holde undertaget vandtæt. På den måde bliver filmen ikke nedbrudt af UV-strålerne i samme omfang som på traditionelle undertage. Dette har mange af markedets kunder fundet ud af og taget Viking 400 i brug til deres tagprojekter, inkl. boligforeninger, typehusfirmaer og tømrervirksomheder.

Et undertag i fremgang

Det er tydeligt at se, at markedet i dag ønsker produkter, hvor holdbarheden og den bagvedliggende dokumentation er vigtig. Komproment kan se, at Viking 400 i dag er det undertag, som har den markant største fremgang i deres sortiment. Det glæder de sig over, da det betyder at der kommer bedre og bedre materialer i vores byggerier.

Tests og dokumentation

Udførelsen af tests og dokumentation har været meget omfattende, da undertaget er en så vigtig og kritisk del af bygningen, at der her ikke kan gås på kompromis. Hverken i udvikling og fremstilling af undertaget eller ved selve opførelsen – derfor tester og kontrollerer Komproment hele tiden deres undertage.

Oplægning

Oplægningen af undertaget foregår på helt traditionel vis. Selv med en opbygning af hele 6 lag, så vejer Viking 400 kun 250 gram/m². Den bliver leveret i ruller på 50 meter i bredder på henholdsvis 1,1 meter og 1,5 meter.

Varmenedsættende

Ved at ilægge aluminiumslaget har man yderligere opnået den effekt, at undertaget er varmenedsættende for tagkonstruktionen. Det skyldes, at overfladen på Viking 400 reflekterer 73% af varmen retur, hvor traditionelle undertage kun reflektere 30%. Det betyder, at på en varm sommerdag er den varme, som kommer ned i isoleringen 8-10 grader lavere end normalt, hvilket er medvirkende til at specielt 1. sale ikke bliver så varme i sommerperioden.

Garanti

Viking 400 leveres med hele 20 års TOTAL garanti og 40 års PRODUKT garanti, hvilket er markedets længste garantiforhold på banevareundertage.

Viking 400 kan ligesom de øvrige banevareundertage fra Komproment leveres med håndværkerens eget logo.

Læs mere her

Yderligere information: www.komproment.dk, salg@komproment.dk, tlf. 9652 0710.

Mere om produktet Tag - Undertag

Tag - Undertag

Vi har et bredt udvalg af diffusionslukkede og diffusionsåbne undertage

Referenceprojekter fra KOMPROMENT ApS

Herbarium

Herbarium

Det største byudviklingsprojekt i Stavanger, Norge i 50 år er færdigt og i fu...

Fasanskellet

Fasanskellet

Anlægsarbejde | Ishøj | 55 Mio.Kr

Anlægsarbejde af boligbyggeri m.m. i Ishøj med 34 lejligheder på 2 etager . S...