Lindab breder bæredygtigheden ud

Annonce – Dato 26 Aug 2022

Som leverandør til byggebranchen er det en høj prioritet for Lindab at bidrage til den grønne omstilling og tænke helhedsorienteret.

ventilation og bygningers klimaskærm Lindabs porte lader dagslys komme ind og giver godt indeklima i bygningen.

Virksomheden Lindab A/S er på vej til at arbejde endnu bredere med bæredygtighed, hvor begrebet vurderes i et helhedsorienteret perspektiv. Som leverandør af blandt andet porte til byggebranchen udarbejdede Lindab tilbage i 2017 sin første EPD (miljøvaredeklaration) med fokus på miljøet. Nu er virksomheden på vej med en optimeret miljøvaredeklaration, hvor bæredygtighed er tænkt videre i en helhedstankegang.

”Vi ser bæredygtighed fra et holistisk perspektiv, hvor produkterne både skal være gode i forhold til det miljømæssige som CO2 belastningen af klimaet og samtidig også performe positivt i forhold til andre parametre som eksempelvis bygningens indeklima med dagslys eller lyd inde i bygningen”, siger Alice Andersen, der i marts i år blev ansat som Lindabs bæredygtighedsspecialist for at fremme virksomhedens udvikling på området. ”Det kan også dreje sig om den funktion, som bygningen har, og hvordan den anvendes af brugerne. Det er nogle mere bløde værdier, som man ellers ikke umiddelbart tager hensyn til, når man udfører CO2-beregninger”, forklarer hun.

lindab bæredygtighedAlle Lindabs porte har en EPD (miljøvaredeklaration), og er dermed klar til de kommende krav.  

NEMMERE AT BYGGE BÆREDYGTIGT

Lindab er leverandør af produkter inden for ventilation og bygningers klimaskærm – deriblandt forskellige løsninger af porte til private og erhverv. Virksomhedens kunder efterspørger i stigende grad miljøvaredeklarationer af produkterne til at udføre livscyklusanalyser af bygninger med for eksempel en DGNB-certificering. Alex Løkkegaard, produktchef for porte hos Lindab, fortæller, at virksomheden i flere år har arbejdet med at gøre det nemmere for bygherrer at bygge bæredygtigt.

”Vi går op i at bygge bæredygtigt og reducere CO2-belastningen med produkter, der kan genanvendes. Lindabs porte udmærker sig ved, at de har et kernemateriale, der er lavet af ekstruderet polystyren, som udleder 50 procent mindre CO2 end traditionelle porte. Derudover kan kernematerialet genanvendes, og portene er lavet med en stål for- og bagside, og stål er også det mest genanvendte materiale i verden”, siger han.

”Vores tanke er, at vi vil gøre det nemmere at bygge bæredygtigt. Derfor har vi også fået udviklet nogle digitale værktøjer som BIM-objekter til Revit og ArchiCad, som er de værktøjer, som arkitekter og rådgivere bruger, når de projekterer'', siger Alex Løkkegaard. ”Og nu har vi så taget det næste skridt med at arbejde mere holistisk”, siger produktchefen.

lindabs porteLindabs porte har et kærnemateriale der udleder 50% mindre CO2 end traditionelle porte.

STØTTER VERDENSMÅL OG DGNB

Et byggeri kan DGNB-certificeres til for eksempel guld eller platin, alt efter hvor bæredygtigt det samlede resultat er målt på seks kvaliteter – miljø, socialt, økonomisk, teknisk, proces og det lokale område. ”Vi ser det positivt, at flere og flere bygninger bliver DGNB-certificerede og for at komme i mål med den holistiske tilgang, så har vi også selv vurderet vores forskellige produkter op imod DGNB, som vi har brugt som hjælpeværktøj til at vurdere vores forskellige produktgrupper holistisk”, fortæller Alice Andersen.

Når det gælder Lindabs porte, så nævner bæredygtighedsspecialisten, at portenes gode isoleringsevne og tæthed ikke blot sparer unødvendigt varmetab, de giver også bedre forhold for brugerne i bygningerne, fordi det ikke trækker ind. ”Vi vil gerne hjælpe bygherrerne med få så bæredygtig en bygning som muligt, og Lindabs porte understøtter 15 forskellige kriterier i en DGNB certificering af en bygning”, fortæller Alice Andersen.

”Lindabs porte understøtter ligeledes flere af FNs 17 verdensmål, og det skyldes den holistiske tankegang, vi har til bæredygtighed. De har vinduer, som giver dagslys og bedre arbejdsforhold inde i bygningen. De kan også være lokalt produceret og lavet på mål, så de er skræddersyet til de enkelte byggerier, så unødvendige tab undgås. Det gør det lettere at udføre service og vedligeholde bygningen efterfølgende”, siger bæredygtighedsspecialisten.

”Vi tilpasser os udviklingen i markedet, og samtidig udvikler vi bæredygtige produkter, så vi er med til at skubbe til udviklingen af bæredygtige løsninger”, siger Lindabs bæredygtighedsspecialist Alice Andersen”.

Billede th: Ventilationsåbning.

Yderligere information: Alice Andersen, Alice.andersen@lindab.com, 2893 5750, www.lindab.dk