Lej moduler - hurtigt, midlertidigt og cirkulært

Annonce – Dato 2 nov 2021

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, når det kommer til den grønne omstilling. Derfor arbejder Expandia systematisk med at reducere miljøpåvirkningen i alle dele af værdikæden.

Expandia er en af Nordens største leverandører af midlertidige lokaler til daginstitutioner, skoler, kontorer og boliger. Virksomheden har en cirkulær forretningsmodel, hvor intet skabes kortsigtet, og alle processer og produkter bliver løbende optimeret for at minimere den miljømæssige belastning.

Det starter med produktudviklingen, hvor vi har skarpt fokus på miljørigtige valg og bæredygtig brug af materialer. I udviklingsfasen følger vi også nogle klare retningslinjer for modulernes fremtidige energiforbrug, og vi tilbyder solpaneler og varmepumper som supplement til mere traditionelle energiløsninger, siger Torben Færch, der er administrerende direktør i Expandia i Danmark.

Expandia, modulløsninger

SERIEPRODUKTION OG TOGTRANSPORT

Produktion og transport af moduler er to af de vigtigste indsatsområder for Expandia, når det handler om at begrænse både ressourceforbruget og CO2-udledningen.

Vi er i tæt dialog med vores samarbejdspartnere og stiller høje krav til modulproduktionen. Modulerne bliver lavet indendørs i store serieproduktioner, og derfor kan vi købe materialerne til en konkurrencedygtig pris, reducere byggeaffaldet, minimere risikoen for fugt og effektivisere produktionen, forklarer Torben Færch og fortsætter:

Vi ved, at den samlede CO2-udledning fra transporten af vores moduler har en betydelig miljøpåvirkning. For at optimere lastbilstransporten er vores moduler bygget efter de svenske mål på et lastbilslad, så vi kan transportere to ad gangen uden følgebil i Sverige. Her transporterer vi også dele af modulflåden med tog for at mindske klimaaftrykket.

Expandia, bæredygtige moduler

SORTERING ER DET NYE SORT

Expandia arbejder også intensivt med affaldshåndtering. Særligt i forhold til montage af modulerne, som tegner sig for den største del af affaldsproduktionen i virksomheden.

Vi har blandt andet øget antallet af fraktioner og sorteringsgraden. Og alt det affald, som er tilovers efter monteringen, kører vi til miljøpladser, så vi får den størst mulige genanvendelse. Vi sørger også for løbende vedligeholdelse af modulerne, da det er med til at forlænge levetiden og understøtte vores cirkulære forretningsmodel. Og når der ikke længere er brug for lokalerne, demonterer vi dem, så de kan blive lejet ud til en ny kunde, fortæller Torben Færch.

Expandia, moduler i nye klæder

MODULER I NYE KLÆDER

I de seneste år har Expandia også øget renoveringsfrekvensen for at forlænge cirkulationen af eksisterende moduler og reducere investeringerne i nye.

Det er vigtigt for os, at den aktive modulflåde kan bruges så længe som muligt ud fra både et økonomisk og bæredygtigt perspektiv. Når vi renoverer modulerne, får de ny beklædning, nyt tag og opgraderes i forhold til energieffektivitet, så de opfylder aktuelle byggekrav- og regler. Og når et modul efter mange år er færdig med at cirkulere, vil det i de fleste tilfælde få en permanent plads. For eksempel på en sommerhusgrund, i en sportsklub eller på den skole, hvor det senest har stået, slutter Torben Færch.