Wienerbergers æstetiske facadeløsning i tegl

Annonce – Dato 17 Dec 2019

Midt i Malmø fik Arkitektgruppen Malmö AB til opgave at skabe en sportshal og en stor multifunktionel bygning, der dels skulle integreres med de ældre bygninger på byens mest centrale placering, og dels tænke ud af boksen, da der ikke kan ruttes med pladsen i en bymidte.

Facaden er bygningens ansigt udadtil, så når der bygges i eksisterende byrum med ældre arkitektur, stiller det særligt høje krav til nybyggeriets æstetiske udtryk.

Arkitektgruppen Malmö AB skabte ud fra disse vanskelige kriterier et ekstraordinært sportscenter i to etager. Gennem denne løsning er centrale værdifulde arealer blevet udnyttet maksimalt.

Manglen på plads i byer kræver kreative arkitektoniske løsninger. Arkitektgruppen Malmö AB har tegnet to sportshaller til en placering, der normalt næppe ville være tilstrækkelig til et sådant anlæg. Ud fra et helt unikt koncept har det været muligt at bygge den ene hal oven på den anden. Dette opfyldte ikke kun det langvarige ønske om et nyt sportsanlæg til de to tilstødende skoler, men det skabte samtidigt et rekreativt centrum og et mødested for byens beboere.

"Hästhagens Sporthall" er i dag blevet et socialt mødested for byens indbyggere og bygningen smelter perfekt sammen med resten af kvarteret med sin naturlige facade af røde blødstrøgne mursten.

Manglen på plads i byer kræver kreative arkitektoniske

FLYDENDE OVERGANG TIL OMGIVELSERNE

Sportshallen er, som de tilstødende ældre bygninger, opført i rødbrune mursten - dette er for at integrere sportscentret i det eksisterende bymiljø. Bygningen er opmuret i rødbrune blødstrøgne mursten W 409 Valmue fra det danske teglværk Petersminde.

Store vinduer mod hovedgaden forbinder indendørs og udendørs aktiviteterFor at blødgøre den visuelle virkning af denne store bygning og for at give den sit eget udtryk og karakter, er facaderne i vid udstrækning recesmurede.

Diagonalt arrangeret murværk med fremspringende mursten og forskellige fuger skaber et karakteristisk og attraktivt mønster, der minder om et Kelim tæppe og skaber forskellige skyggeeffekter. Under byggeprocessen blev der lavet detaljerede tegninger og udført fysiske tests i fuld skala på facadevæggen i tæt samarbejde mellem murerne og Arkitektgruppen Malmö AB for at opnå det ønskede resultat på den detaljerede facade.

Gennem hele byggeriet er der anvendt samme farve på mursten og mørtel, men forskellen mellem overflader med fyldte og trykkede samlinger giver en nuanceforskel i facaden.

I gadeplan, hvor man bevæger sig langs den nederste bygningsdel, har man været særlig omhyggelig med at detaljere murværket, og facaden er blevet suppleret med bænke i mursten i en solrig sydlig position. Bygningen har desuden detaljer såsom skræddersyede rektangulære forsænkede rør og murklædte evakueringsdøre. Facaden ud mod gaden har en rytmisk karakter med skiftevist smalle og brede vinduer.

ET SPORTSCENTER SOM EN MOTIVATOR FOR AKTIVITET

Store vinduer mod hovedgaden forbinder indendørs og udendørs aktiviteter. Cirka 1.800 elever i forskellige aldersgrupper bruger sportscenteret i løbet af dagen. Uden for skoletiden er centret åbent for offentligheden og bruges til forskellige rekreative sportsaktiviteter og begivenheder.

Udendørsområdet inkluderer bordtennis og en basketballbane samt en løbebane. Det er som en park, der inspirerer og motiverer unge som ældre til aktivitet og det fungerer som et mødested for sociale aktiviteter.

ET BÆREDYGTIGT KONCEPT

Ud over den brede vifte af æstetiske muligheder spillede bæredygtighed en vigtig rolle i valget af byggematerialer. Målet var ikke kun at planlægge og bygge energieffektivt, men også at sikre bygningernes levetid. Med projektet ”Hästhagens Sporthall” - har Arkitekterne i Malmö AB på imponerende vis opfyldt dette mål.

den brede vifte af æstetiske muligheder spillede bæredygtighed en vigtig rolle i valget af byggematerialer

Materialer og konstruktionsteknologi er således særligt udvalgt ud fra deres robusthed og lange levetid. På facaden mod Carl Gustafs vej har arkitekterne desuden genanvendt det kunstværk, der sad på gavlen af den tidligere hal - nu forsynet med facadebelysning. Endelig skaber det grønne tag yderligere grøn plads i byens centrum.

Referenceprojekter fra Egernsund Wienerberger

Hästhagsskolan

Hästhagsskolan

Farsta

Renovering af Hästhagsskolan. Projektet stod færdig i 2023. De involverede er...

Carolinelunden

Carolinelunden

Nybygning | Fredericia | 155 mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. i Fredericia med 143 lejligheder på 5 etager ....

Citadellskajen

Citadellskajen

Malmø

Ud til kanalen i Malmø har Skanska Hyresbostäder bygget boligområdet Citadell...

Søtoften (Skanderborg Andelsboligforening)

Søtoften (Skanderborg Andelsboligforening)

Nybygning | Skanderborg | 54 mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. i Skanderborg med 57 lejligheder på 4 etager ....