Teglfacader med varme og glød – den nye politiskole i Vejle

Annonce – Dato 14 jan 2021

Den nye politiskole i Vejle udgør et uddannelsescenter på ca. 20.000 m², omfattende en bred vifte af både teoretiske og praktiske træningsfaciliteter. Projektet omfatter renovering og ombygning af flere eksisterende bygninger samt 9.500 m² nybyggeri.

Teglfacader med varme og glød – den nye politiskole i Vejle

FOTO: ERIK Arkitekter

Nybyggeri med kontrast og samspil

Til nybyggeriet har Egernsund Wienerberger A/S leveret en flot og stilren teglløsning, som danner fin kontrast til og samspil med de eksisterende bygninger, fortæller Sales Director Jesper Waldemar: ”Det er blevet en teglfacade med varme og glød og et lidt glaseret udtryk med gult og grønligt islæt, som næsten får overfladen til at smelte sammen i kontrast til den klassiske blødstrøgne tegl.”

Egernsund Wienerberger A/S har leveret en flot teglløsning til nybyggeriet

FOTO: Francesco Galli/ERIK Arkitekter

Frithængende teglbjælke

”Der er som sådan tale om regulært murværksarbejde, men en spændende løsning bør dog fremhæves, nemlig den store, frithængende teglbjælke, som svæver hen over indgangspartiet. Bjælken er en specialløsning, som kræver stor faglig viden, og som vi laver beregninger på”, forklarer Jesper Waldemar. ”Disse beregninger bliver derefter gennemgået af projektets ingeniører. Vi hos Egernsund Wienerberger er stærke på rådgivningsdelen og har et hold af dygtige specialister til dette samt en projektafdeling med konsulenter, som udelukkende kigger på specialløsninger, såsom denne særlige bjælkeløsning”, fortsætter Jesper Waldemar.

Mange udtryksmuligheder med mursten

”Men jeg skal også fremhæve det øvrige flotte teglarbejde på gavle og facader. Vi hos Egernsund Wienerberger har som fagmænd stort kendskab til mulighederne i tegl i det hele taget. Vi har mange mærker at trække på, med forskellige udtryksmuligheder i murstenene. Vi vil gerne rådgive på det konstruktionsmæssige også. Der er f.eks. noget, der hedder konsoller, når man hænger murværksoverliggere op, som her. Dér går vi ind og vurderer, om en bjælke af en vis størrelse eventuelt kunne skaleres ned, hvis det giver mening økonomisk”, slutter Jesper Waldemar.

Soldalen 8, 7100 VejleFrithængende teglbjælke

FOTO: Francesco Galli/ERIK Arkitekter

DATA

Adresse: Soldalen 8, 7100 Vejle
Projektperiode: Marts 2017 – medio 2020
Omfang: 20.000 m²
Bygherre: Bygningsstyrelsen, Skanderborg
Arkitekt: ERIK arkitekter
Landskab: ERIK arkitekter
Ingeniør: Norconsult

Yderligere information: www.egernsund.com, tlf. 7444 2540.

Referenceprojekter fra Egernsund Wienerberger

Boligkvarteret Kirkebjerg (Sdr. Ringvej 33A)

Boligkvarteret Kirkebjerg (Sdr. Ringvej 33A)

Nybygning | Brøndby | 290 mio.kr

Nybygning af boligblokke i Brøndby med 215 lejligheder på 6 etager . Selve by...

Falen

Falen

Odense C

Odenses 10 nye dobbelthuse er tegnet af LOOP Architects, der har bragt skorst...

Enghaven Risskov

Enghaven Risskov

Nybygning | Aarhus | 245 mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. svarende til 3 bygninger i Aarhus med 248 lejl...

Frederiksbro

Frederiksbro

Nybygning | Hillerød | 430 mio.kr

Nybygning af boligbyggeri m.m. svarende til 5 bygninger i Hillerød med 334 le...