Ultra Board – en stærk og robust byggeplade fra Knauf

Annonce – Dato 27 Apr 2017

Hurtigere at arbejde med end traditionel fibergips – kræver kun en gipskniv

Ultra Board – en stærk og robust byggeplade fra Knauf

Ultra Board – en stærk og robust byggeplade fra Knauf

Hurtigere at arbejde med end traditionel fibergips – kræver kun en gipskniv

Ultra Board er en glasfiberarmeret gipsplade til enkeltlagsmontering, primært indvendige vægge og lofter uden synlige samlinger. Knauf Ultra Board er en del af en ny generation af gipsplader og har en meget speciel kernesammensætning, der sammen med ekstra armering gør den op til 20 % stærkere end traditionel fibergips. Den er MK-godkendt, også til montage i vådrum. Den er skruefast op til 33 kg, ved skrue monteret i plugs helt op til 60 kg. Den leveres med to eller fire forsænkede kanter.

Pladestørrelserne tilgodeser ergonomi og arbejdsbelastning for håndværkeren. Tilskæring sker med gipskniv og kan monteres både med gipsskruer på stål og skudklammer på træunderlag, så arbejdsgangen bliver enkel og effektiv.

CASE:

Materialeskift forbedrer effektivitet og arbejdsmiljø

Ved etableringen af 10 nye lejligheder på toppen af en række boligblokke på Roskildevej i Valby valgte entreprenøren at skifte fra fibergips til Knauf Ultra Board. Det gav væsentlige forbedringer af effektivitet og arbejdsmiljø.

Højere effektivitet i byggeprocessen og forbedringer af arbejdsmiljøet

"På sæt og vis er lejlighedsbyggeriet i Valby et projekt som mange andre. Det unikke ved det er, at vi valgte at gå væk fra en fibergipsplade til en gipsplade med en række særlige egenskaber, nemlig Ultra Board fra Knauf", fortæller projektleder Michael Worm fra hovedentreprenøren Georg Berg A/S.

"Vi var godt i gang med en traditionel fibergips, da jeg fik uddybet mit kendskab til Ultra Board. Vi valgte at skifte, og det har vi ikke fortrudt. Det kan godt være, at vi skal give en lidt højere materialepris, men den opvejes afgjort af den højere effektivitet, som vi opnår i byggeprocessen, og af forbedringer af arbejdsmiljøet. Vi kan fastholde en étlagskonstruktion med et lettere materiale, som er armeret med glasfiber", siger Michael Worm.

Lettere håndtering og tilskæring

"Forbedringen skyldes flere ting. For det første er Ultra Board meget lettere end den fibergips, vi var begyndt med. Det betyder meget, når vi som her arbejder med skrå vægge og indlæsning af materialer fra stillads. For det andet er det enkelt og fysisk let at tilpasse pladerne efter de konkrete mål. Og man kan gøre det på stilladset. Ultra Board skæres med en gipskniv, ganske som en almindelig gipsplade, i modsætning til fibergipspladerne, der skal saves eller skæres medspecialværktøj. Det støjer i øvrigt også mindre og giver mindre støv og dermed et bedre arbejdsmiljø at arbejde med Ultra Board", slutter Michael Worm. Han vurderer at skiftet til Ultra Board har givet en forbedring af effektiviteten på 10 procent.

10 lejligheder med egen tagterrasse

Bygherren, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse, har stået for at udnytte de uudnyttede loftrum over 10 opgange, så resultatet er blevet 10 nye taglejligheder på 90-130m², hver med egen tagterrasse. Arkitekt på projektet er det århusianske arkitektfirma Hune & Elkjær.

Læs mere om Ultra Board her

Læs mere på www.knauf.dk

Referenceprojekter fra KNAUF A/S

Musikkens Hus

Musikkens Hus

Nybygning | Aalborg | 780,0 Mio.Kr.

Nybygning af musikhus i Aalborg på 6 etager . Selve byggeriet er påbegyndt ju...

Company House

Company House

Nybygning | Vallensbæk | 150 Mio.Kr

Nybygning af kontorbygning i Vallensbæk på 6 etager . Selve byggeriet er påbe...

Slagtehuse - 1. Etape Rugårdsvej, Grønløkkevej

Slagtehuse - 1. Etape Rugårdsvej, Grønløkkevej

Ombygning | Odense Kommune | 110 Mio.Kr

Ombygning af kollegier/ungdomsboliger i Odense Kommune med 119 lejligheder på...

Aarhus Havn

Aarhus Havn

Nybygning | Aarhus | 200 Mio.kr

Nybygning af kontorbygning i Aarhus på 5 etager . Selve byggeriet er påbegynd...