Spar op til 89% CO2 med gipsvægge fra Knauf

Annonce – Dato 30 jun 2022

Opnå tungtvejende fordele ved at bygge let. Ny Rambøll rapport viser signifikante klimabesparelser med Knauf gipsvægge. Faktisk sparer du helt op til 89% CO2 på udvalgte vægkonstruktioner i gips, sammenlignet med branchestandarder på vægge i beton, porebeton og tegl.

Ny rapport: Gips kan sænke klimaaftrykket i byggeriet

Kan gips være med til at sænke klimaaftrykket?

Svaret er ja - udover at være mindre tunge at danse med, kan gipsvæggene også sænke klimaaftrykket i byggeriet. Rambøll har i ny rapport kigget nærmere ind i Knauf gipsvægges klimapåvirkning og sammenlignet med branchestandarder på vægge i beton, porebeton og tegl.

På baggrund af livscyklusberegninger foretaget i databasen LCAByg har Rambøll kortlagt de færdige vægkonstruktioners totale CO2-udledning gennem hele bygningens levetid. Og tallene er ikke til at tage fejl af. Knauf gipsvægge udleder langt mindre CO2 sammenlignet med branchestandarderne på de tunge drenge i klassen – beton, porebeton og tegl. Blandt de udvalgte indervægskonstruktioner og lejlighedsskel, som undersøges i rapporten, udleder Knauf gipsvægge fra 57 til 89% mindre CO2 i bygningens levetid.

Spar op til 89% CO2 med gipsvægge fra Knauf

Væsentlige miljøbesparelser – nu og i fremtiden

Afhængigt af bygningstype og udformning konkluderer Rambøll, at miljøbesparelsen ved udskiftning af tunge vægkonstruktioner med lette vægkonstruktioner fra Knauf er af så væsentlig karakter, at det kan have stor indflydelse på bygningens samlede miljøaftryk.

Samtidig fremhæves større rumfleksibilitet som en af de tungtvejende fordele ved at bygge let. Da en gipsvæg er nemmere at fjerne, giver det gode muligheder for at ændre på rumfordelingen i bygningen, som kan tilpasses forskellige behov over tid. Med det rette bygningsdesign kan der derfor opnås stor reduktion i klimaaftrykket fra bygningen samtidig med, at bygningen bliver mere fleksibel for fremtidige ændringer og justeringer.

Direktør: vi ønsker at fremme let byggeri i Danmark

Hos Knauf ser man positivt på resultaterne i Rambølls rapport, der giver helt ny viden til branchen. ”Vi har i byggebranchen længe haft fokus på byggematerialers livscyklus og klimapåvirkning, men i stedet for enkeltprodukter, bør vi se på de færdige konstruktioner. Her bliver der nemlig taget højde for både materialer og mængder, som giver vores arkitekter og bygningskonstruktører bedre forudsætninger for at træffe bæredygtige valg”, forklarer administrerende direktør hos Knauf, Morten Ørnstrand-Søborg, og fortsætter:

”Med Rambølls rapport har vi nu fået dokumentation for, hvor væsentlig en rolle de lette konstruktioner i gips kan spille i at nedbringe CO2-aftrykket fra byggeriet og nå den nationale målsætning om 70% reduktion i 2030. De materialer, vi vælger i dag, påvirker nemlig meget mere end bare bygningen langt ind i fremtiden”, slutter Morten Ørnstrand-Søborg.

knauf gipsplader

Fordele ved at bygge med Knauf gips

  • Færdiginstallerede Knauf gipsvægge har et langt lavere CO2-aftryk sammenlignet med branchestandarderne på tunge konstruktioner i beton, porebeton og tegl
  • Gipsvægge er nemme at fjerne og sikrer derved stor rumfleksibilitet i fremtiden
  • Knauf gipsvægge er smallere end sammenlignelige tunge vægkonstruktioner og giver derfor flere boligkvadratmeter
  • Knauf gipsplader er 100% genanvendelige og kan genvindes i et lukket cirkulært kredsløb i produktion af nye gipsplader
  • Knauf gipsvægge opfylder strenge krav til brand, lyd og styrke
  • Ved DGNB-certificering af et byggeri kan Knauf gips bidrage positivt med op til 50,5% af de samlede kriterier

Læs mere om fordele ved Knauf gipsvægge på www.knauf.dk/letbyg.

Referenceprojekter fra KNAUF A/S

Musikkens Hus

Musikkens Hus

Nybygning | Aalborg | 780,0 Mio.Kr.

Nybygning af musikhus i Aalborg på 6 etager . Selve byggeriet er påbegyndt ju...

Company House

Company House

Nybygning | Vallensbæk | 150 Mio.Kr

Nybygning af kontorbygning i Vallensbæk på 6 etager . Selve byggeriet er påbe...

Slagtehuse - 1. Etape Rugårdsvej, Grønløkkevej

Slagtehuse - 1. Etape Rugårdsvej, Grønløkkevej

Ombygning | Odense Kommune | 110 Mio.Kr

Ombygning af kollegier/ungdomsboliger i Odense Kommune med 119 lejligheder på...

Aarhus Havn

Aarhus Havn

Nybygning | Aarhus | 200 Mio.kr

Nybygning af kontorbygning i Aarhus på 5 etager . Selve byggeriet er påbegynd...