Solrød Fjernvarmes nye transmissionsledning er lagt i Durapor® fra Dansk Celleglas

Annonce – Dato 11 nov 2021

I ledningens levetid sparer installationen op mod halvdelen af varmetabet sammenlignet med en installation i rørgrus. Afhængig af rørdimension m.v. er tilbagebetalingstiden for investeringen typisk mellem 6 og 11 år, men besparelsen varer hele ledningens levetid. Og klima og miljø vinder så snart det varme vand løber igennem ledningen.

Dansk Celleglas, fjernvarmeDansk Celleglas, transmissionsledningDansk Celleglas, fjernvarmes nye transmissionsledning

Feltforsøg i fuld skala viser en varmetabsbesparelse på min. 39% I gennemsnit over et år i forhold til referencestrækningen.

Kontakt os og få en konkret beregning på besparelsespotentialet for dit næste rørprojekt og kryds fingre for os når klima- og miljøprisen indstiftet af Sydbank og SK Forsyning uddeles. Vi er stolte af at være nominerede som en blandt 3 virksomheder til prisen.

Dansk Celleglas, fjernvarmes nye transmissionsledning

Mere om produktet Durapor

Durapor

Et letfyldsmateriale med overlegne geotekniske egenskaber og høj trykstyrke

DURAPOR®

DURAPOR®

Tekniske data

Læs mere