DURAPOR® letfyld - 100 % fremstillet af affaldsglas

Annonce – Dato 10 Feb 2022

Når vægt, styrke og holdbarhed er vigtig, er DURAPOR® letfyld det gode alternativ til stabilgrus eller andre grusmaterialer.

DURAPOR® letfyld det gode alternativ til stabilgrus eller andre grusmaterialer

Erstatter begrænsede ressourcematerialer

Materialet kan med fordel anvendes i mange forskellige slags konstruktioner og erstatter materialer, der er en begrænset ressource. Men lige så vigtigt er det at DURAPOR® letfyld, med en vægt svarende til 1/10 af grusmaterialers, er rigtig godt for arbejdsmiljøet. DURAPOR® er 100 % fremstillet af affaldsglas og suger ikke vand, så vægten af opsuget vand skal ikke medregnes ved projektering. Dermed spares mellem 30 og 50 % bortgravning og bortkørsel af materiale. Fordelene ved de lukkede celler er naturligvis også til stede ved byggeri i eller omkring vand, hver enten det er ved havnebyggeri, byggeri i sumpområder eller byggeri i vandet.

DGNB bæredygtighedscertificering

Dansk Celleglas leverer på anfordring projektspecifik eller generel dokumentation for produkternes bidrag til bæredygtig bygningscertificering efter DGNB.dk.

Anvendelseseksempler:
DURAPOR® til opbygning på blød bund

Konstruktioner på blød bund kan være en kostbar udfordring. Med anvendelse af DURAPOR® letfyld kan der spares udgifter til bortkørsel af en del af det materiale, der ellers skal fjernes for at konstruktionen kan stå på bæredygtige aflejringer i undergrunden. Princippet kaldes kompenseret fundering, eller ligevægtsprincippet.

kompenseret fundering, ligevægtsprincippet.

Ligevægtsprincippet kort fortalt

Det er næsten lige så enkelt som det lyder. For at opnå en stabil konstruktion efter ligevægtsprincippet beregnes den last, den nye konstruktion tilfører de underliggende jordlag. Derefter bortgraves materiale i byggefeltet svarende til lasten fra den nye konstruktion + vægten af DURAPOR® letfyld, så den nye konstruktion er i ligevægt med det fjernede materiale. Dermed undgås sætninger, uanset hvor ringe bæreevne der er i byggefeltet. Alle slags konstruktioner kan funderes efter ligevægtsprincippet, uanset om der er tale om bygninger eller infrastruktur som veje, jernbaner eller lignende.

DURAPOR® konstruktioner ved ramper, støttemure, boldværker og i vand

Når høje støttekonstruktioner skal optage både statiske og dynamiske laster, stilles der store krav til selve konstruktionens evne til at optage lasten fra fyldjord eller andre fyldmaterialer. For de fleste fyldmaterialers vedkommende er der en sammenhæng mellem materialets vægt og dets styrke, så støttekonstruktionerne skal dimensioneres til også at optage kræfter, der stammer fra fyldmaterialet. Så konstruktionerne bliver kraftigere, langsommere at bygge og naturligvis også dyrere.

DURAPOR® konstruktioner ved ramper, støttemure, boldværker og i vand, Dansk Celleglas

DURAPOR® letfyld har unikke fordele

Men DURAPOR® kan løse nogle af de problemer, der er forbundet med konstruktionerne. Med en egenvægt på ca. 1/10 af bakke- og sømaterialer eller jord, øger DURAPOR® ikke den last, der skal optages i støttekonstruktionerne med mere end nogle få procent. Eller i det mindste kun med en 1/10 i forhold til konventionelle materialer, og ca. 1/7 i forhold til andre letfyldsmaterialer. Kontakt Dansk Celleglas for mere information om hvordan du kan forbedre projektøkonomien med anvendelse af DURAPOR® og samtidig understøtte FN’s, verdensmål 9, 11, 12 og 13.

Yderligere information: www.danskcelleglas.dk, tlf. 40 64 68 04, E-mail: info@danskcelleglas.dk

Mere om produktet Durapor

Durapor

Et letfyldsmateriale med overlegne geotekniske egenskaber og høj trykstyrke

DURAPOR®

DURAPOR®

Tekniske data

Læs mere